Велике набавке – Добра

НАБАВКА УГЉА ЈНВВ 4/2013

Позив за подношење понуде за угаљ  –Преузмите документа

Конкурсна документација – Преузмите документа

Одговор на питање 27.05.2013. Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 27.05.2013. – Преузмите документа

Одговор на питање 29.05.2013. Преузмите документа

Одговор на питање 30.05.2013. Преузмите документа

Одговор на питање 04.06.2013Преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 5/2013

Позив за подношење понуде за резервне делове и материјалПреузмите документа

Конкурсна документацијаПреузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 13.06.2013.Преузмите документа

Питања и одговори 11.06.2013. Преузмите документа

Питања и одговори 13.06.2013. – Преузмите документа

Питање и одговор 26.06.2013.Преузмите документа

Питања и одговори 01.07.2013. Преузмите документа

Питања и одговори 02.07.2013.Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка 31.07.2013 .- Преузмите документа

Обавештење о закљученим уговорима – Преузмите документа

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ЈНВВ 7/2013 

Позив за подношење понуда за гориваПреузмите документа

Конкурсна документација Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговоруПреузмите документа

НАБАВКА УГЉА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014  ЈНВВ 9/2013

Позив за подношење понуда 16.08.2013. – Преузмите документа

Конкурсна документација 16.08.2013. – Преузмите документа

Обавештење о закљученим уговорима 07.102013  Преузмите документа

 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  ЈНВВ 01/2014

Позив за подношење понуда 13.01.2014. – Преузмите документа

Конкурсна документација 13.01.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 23.04.2014. -Преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 13/2014

Позив за подношење понуда 16.04.2014.Преузмите документа

Конкурсна документација 16.04.2014. – Преузмите документа

Питање и одговор 22.04.2014. – Преузмите документа

Питање и одговор 24.04.2014. – Преузмите документа

Питање и одговор 28.04.2014. – Преузмите документа

Питање и одговор 29.04.2014. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 12.05.2014. – Преузмите документа

Питање и одговор 13.05.2014. – Преузмите документа

Питање и одговор 14.05.2014. – Преузмите документа

Питања и одговори 16.05.2014. – Преузмите документа

Питања и одговори 19.05.2014. – Преузмите документа

Обавештење о обустави  за партије 1,6,8,10,11,12,18,23. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. Челични лимови, цеви и профили 24.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 9. Електроде и прибор за заваривање 24.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партије 3, 4, 5,  14  и 22. – 25.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партије 7, 15, и 17. – 25.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 21. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партије 13, 19, и 20.  26.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 16.  26.06.2014. – Преузмите документа

НАБАВКА ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА ЈНВВ 18/2014

Позив за подношење понуда 30.04.2014.Преузмите документа

Конкурсна документација 30.04.2014. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка 03.06.2014. – Преузмите документа

НАБАВКА ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ ЈНВВ 14/2014

Позив за подношење понуде 07.05.2014. – Преузмите документа

Конкурсна документација 07.05.2014. – Преузмите документа

Допуне конкурсне документације 22.05.2014. – Преузмите документа

Питања и одговори 22.05.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 25.06.2014. – Преузмите документа 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ЈНВВ 21/2014

Позив за подношење понуде 15.05.2014. – Преузмите документа

Конкурсна документација 15.05.2014. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 06.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 04.08.2014. – Преузмите документа

НАБАВКА ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА ЈНВВ 24/2014

Позив за подношење понуде 18.06.2014.- Преузмите документа

Конкурсна документација 18.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка за партију 3. – 07.08.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. – Преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА  ЈНВВ 26/2014

Позив за подношење понуде 26.06.2014. – Преузмите документа

Конкурсна документација 26.06.2014. – Преузмите документа

Питање и одговор 27.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 2.- 22.08.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 6.- 22.08.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партије 1,3,5 и 7. – 26.08.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. – 26.08.2014. – Преузмите документа

НАБАВКА УГЉА ЗА ГРЕНУ СЕЗОНУ 2014/2015 ЈНВВ 27/2014

Конкурсна документација 04.07.2014. – Преузмите документа

Позив за подношење понуда 04.07.2014. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 09.07.2014. – Преузмите документа

Питање  и одговор 25.07.2014. – Преузмите документа

Питање и одговор 25.07.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору партија 1. 26.08.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору партија 2. 26.08.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору партија 3. 26.08.2014. – Преузмите документа

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ 01/2015

Предходно обавештење  03.12.2014. – Преузмите документа

Позив за подношење понуде 24.02.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 24.02.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 13.05.2015. – Преузмите документа

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ЈНВВ 03/2015

Позив за подношење понуде 28.04.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 28.04.2015. – Преузмите документа

Одговор на питање 13.05.2015. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 20.05.2015. – Преузмите документа

Обавештење о продужењу рока за достављање понуде 20.05.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 03.07.2015. – Преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 04/2015

Позив за подношење понуде 30.04.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 30.04.2015. – Преузмите документа

Питања и одговори 08.05.2015. – Преузмите документа

Питања и одговори 19.05.2015. – Преузмите документа

Питања и одговори 25.05.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 08. – 19.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 14. – 19.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 20. – 19.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 01. – 22.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 13. – 22.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 03. – 22.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 15. – 22.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 16. – 22.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 04. – 23.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 07. – 23.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 12. – 23.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 18. – 23.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 10. – 24.06.2015. –Преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 11/2015

Позив за подношење понуде 04.06.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 04.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка за партије 2, 3, 4. и 5. – 09.07.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. – 15.07.2015. – Преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 18/2015

Позив за подношење понуде 09.07.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 09.07.2015. – Преузмите документа

Одговор на питање 14.07.2015. – Преузмите документа

Одговор на питање 05.08.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 1. – 20.08.2015. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка за партију 3. – 25.08.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 4. – 09.09.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 2. – 11.09.2015. – Преузмите документа

НАБАВКА УГЉА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015/2016 ЈНВВ 19/2015

Позив за подношење понуде 13.08.2015. – Преузмите документа

Позив за подношење понуде на енглеском језику 13.08.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 13.08.2015. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 11.09.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација са изменама и допунама 11.09.2015. – Преузмите документа

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 11.09.2015. – Преузмите документа

Одговори на питања 11.09.2015. – Преузмите документа

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 15.09.2015. – Преузмите документа

Решење о усвајању захтева за заштиту права 16.09.2015. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 13.10.2015 – Преузмите документа

НАБАВКА ТАБЛЕТИРАНЕ СОЛИ И ХИДРО „Х“ ВС (boiler compound)

Позив за подношење понуде 14.12.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 14.12.2015. – Преузмите документа

Одговор на питање 24.12.2015. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 30.12.2015. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 31.12.2015. –Преузмите документа

Одлука о додели уговора 15.01.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. 04.02,2016. –Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. 04.02,2016. –Преузмите документа

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ 01/2016

Позив за достављање понуде 19.02.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 19.02.2016. – Преузмите документа

Одговор на питање 15.03.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 23.03.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 12.04.2016. – Преузмите документа

НАБАВКА ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ ЈНВВ 03/2016

Позив за подношење понуда 22.04.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 22.04.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 04/2016

Позив за подношење побуде 28.04.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 28.04.2016. –Преузмите документа

Одговори на питања 05.05.2016. – Преузмите документа

Одговори на питања 10.05.2016. – Преузмите документа

Одговори на питања 24.05.2016. – Преузмите документа

Одговори на питања 25.05.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 01.06.2016. – Преузмите документа

Одлука о обустави поступка 01.06.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 01. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 02. –Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 03. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 04. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 05. –Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 07. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 08. –Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 10. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 11. –Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 12. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 13. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 15. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 16. –Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 17.- Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 19. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 20. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 21. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 23. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 24. – Преузмите документа

НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ЈНВВ 12/2016

Позив за подношење понуде 07.07.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 07.07.2016. – Преузмите документа

Одговори комисије на постављена питања потенцијалног понуђача 28.07.2016. – Преузмите документа

Одговори комисије на постављена питања потенцијалног понуђача  02.08.2016. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 02.08.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 22.08.2016. – Преузмите документа

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 08.09.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.  20.09.2016. –Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 3. 22.09.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. 16.12.2016. – Преузмите документа

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ 01/2017

Позив за подношење понуда 27.01.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација 27.01.2017.- Преузмите документа

Одлука о додели уговора 08.03.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 05.04.2017. – Преузмите документа

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ЈНВВ 02/2017

Позив за подношење понуда 03.02.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација 03.02.2017. – Преузмите документацију

Питања и одговори 23.02.2017. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 23.02.2017. – Преузмите документа

Питања и одговори 03.03.2017. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 13.03.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 27.03.2017. – Преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 03/2017

Позив за подношење понуда 16.03.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација 16.03.2017. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 31.03.2017.  – Преузмите документа

Питања и одговори 07.04.2017.  – Преузмите документа

Питања и одговори 07.04.2017. 1 – Преузмите документа

Питања и одговори 10.04.2017. – Преузмите документа

Питања и одговори 11.04.2017. – Преузмите документа

Питања и одговори 11.04.2017. 1 – Преузмите документ

Обавештење: Достава понуда  је  могућа и у време ускршњих празника на  адреси из конкурсне документације ЈКП „Топлана“ Бор, ул. Ђ. А. Куна бр.12,  19210 Бор.

Питања и одговори 12.04.2017.  – Преузмите документа

Питања и одговори 18.04.2017. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 28.04.2017. – Преузмите документа

Одлука о обустави поступка 28.04.2017. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка за партију 07. – Вијчана роба 11.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка за партију 12. – Гумене плоче 11.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка за партију 14. – Опрема 11.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка за партију 23.- Манометри и термометри 11.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору  за партију 01. – Хамбуршки лукови 17.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору  за партију 02. – Челични лимови, цеви и профили  17.05.2017. –Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 13. – Пионирски алат и потрошни материјал 18.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 16. – Боје и лепкови 18.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 03. – Арматура 18.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 10. – Лежајеви, семеринзи и зегер осигурачи 18.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 19. – Електрични проводници и прибор 18.05.2017. – Преузмите документа

Oбавештење о закљученом уговору  за партију 04. – Брусни материјал 23.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 08. – Електроде и прибор за заваривање 23.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 18. – Електро материјал 23.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 09. Заптивни елементи за пумпе 24.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 11. Клингерит и плетенице 24.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 15. Уља и мазива 24.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 17. Контактори и биметалне заштите 24.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 20. Електрични грејачи 24.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 21. Гребенасти прекидачи и кондензаторске батерије 24.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 22. Вентилатори и прикључне таблице за електромоторе 24.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 05. Браварски и електричарски алат и прибор 25.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 06. Резни алат 25.05.2017. – Преузмите документа

НАБАВКА ДЕКАРБОНИЗОВАНЕ, ДЕМИНЕРАЛИЗОВАНЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ВОДЕ ЈНПП 04/2017

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – 10.05.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација – 10.05.2017. – Преузмите документа

Одлука о обустави поступка – 26.05.2017. – Преузмите документа

Обавештење о обустави преговарачког поступка – 07.06.2017. – Преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 07/2017

Конкурсна документација – 31.05.2017. – Преузмите документа

Позив за подношење понуде – 31.05.2017. – Преузмите документа

Важно обавештење: Понуђачи који намеравају да присуствују поступку отварања понуда дужни су да најаве свој долазак дан раније због процедуре уласка на капију РТБ-а Бор. Потребно је пријавити имена лица која ће ући у круг РТБ-а, бројеве њихових личних карата и ПУ где су издате, марку аутомобила, регистарску ознаку, назив фирме којој припадa возило и датум доласка. Пријаве се могу послати на mail: dirtopzp@gmail.com или на број телефона 030/423-167 код секретарице директора.

Одлука о додели уговора за партију 4. – 26.07.2017.- Преузмите документа

Одлука о обустави поступка за партије 1,2 и 3. – 26.07.2017. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка за партије 1,2 и 3. – 08.08.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. – 14.09.2017. – Преузмите документа

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018 , број ЈНВВ 08/2017

Позив за подношење понуда  09.08.2017. – Преузмите документа

Позив на енглеском језику 09.08.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација 09.08.2017. – Преузмите документа

Одговори на питања 30.08.2017. – Преузмите документа

Одлука о обустави поступка 14.09.2017. – Преузмите документа

ЈАВНА НАБАВКА РЕГИСТРА ЦЕВНОГ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ бр. ЈНВВ 12/2017

Позив за подношење понуда 08.09.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација 08.09.2017. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 19.10.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 09.11.2017. – Преузмите документа

НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ЈНВВ 16/2017

Позив за подношење понуда 20.10.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација 20.10.2017. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 24.10.2017. – Преузмите документа

Одговор 03.11.2017. – Преузмите документа

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 15.11.2017. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора за партије 1, 3. и 4. – 21.11.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 3. –Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 4.- Преузмите документа

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 2. – 07.03.2018. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора за партију 2. 22.03.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. 16.04.2018. – Преузмите документа

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ 1.1.1./2018

Позив за подношење понуда 02.02.2018. – Преузмите документа

Конкурсна документација 02.02.2018. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 08.03.2018. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 03.04.2018. – преузмите документа

НАБАВКА ДЕКАРБОНИЗОВАНЕ, ДЕМИНЕРАЛИЗОВАНЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ВОДЕ ЈНПП 1.1.16/2018

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  27.02.2018. –преузмите документа

Комкурсна документација 27.02.2018. – преузмите документа

Одлука о обустави поступка 13.03.2018. – преузмите документа

Обавештење о обустави поступка 26.03.2018. – преузмите документа

НАБАВКА ДЕКАРБОНИЗОВАНЕ, ДЕМИНЕРАЛИЗОВАНЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ВОДЕ ЈНПП 1.1.16/2018

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 03.04.2018. – Преузмите документа

Конкурсна документација 03.04.2018. – преузмите документа

Одлука о обустави поступка 18.04.2018. – преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 1.1.2/2018

Позив за подношење понуде 23.04.2018. – преузмите документа

Конкурсна документација 23.04.2018. – преузмите документа

Питања и одговори 25.04.2018. – преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 03.05.2018. – преузмите документа

Питања и одговори 09.05.2018. – преузмите документа

Питања и одговори 09.05.2018. – преузмите документа

Питања и одговори 16.05.2018. – преузмите документа

Питања и одговори 17.05.2018. – преузмите документа

Одлука о додели уговора 30.05.2018. – преузмите документа

Одлука о обустави поступка 30.05.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – Партија 17. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 15. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 12. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 10. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 08. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 06. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 02. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 01. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 09. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 04. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 05. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 13. – 19.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 07. – 20.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 14. – 20.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 03. – 21.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 18. – 21.06.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 11. – 25.06.2018. – преузмите документа

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 1.1.2-1/2018

Пзив за подношење понуда 28.06.2018. – преузмите документа

Конкурсна документација 28.06.2018. – преузмите документа

Одлука о додели уговора 01.08.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 09.08.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 13.08.2018. – преузмите документа

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ 1.1.1/2019

Позив за подношење понуда 29.01.2019. – преузмите документа

Конкурсна документација 29.01.2019. – преузмите документа

Одлука о додели уговора 01.03.2019. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 15.03.2019. – преузмите документа

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ЈНВВ 1.1.4/2019

Позив за подношење понуда 29.01.2019. – преузмите документа

Конкурсна документација 29.01.2019. – преузмите документа

Одлука о додели уговора 01.03.2019. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 22.03.2019. – преузмите документ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 1.1.2/2019

Позив за подношење понуда 22.03.2019. – преузмите документ

Конкурсна документација 22.03.2019. – преузмите документ

Одговори на питања 26.03.2019. – преузмите документ

Одговори на питања 02.04.2019. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 25.04.2019. – преузмите документ

Одлука о обустави поступка за партије 02. и 11. – 25.04.2019. – преузмите документ

Обавештење о обустави поступка за партије 02. и 11. – 07.05.2019. – преузмите докуменат

Обавештење о закљученом уговору за партију 12. – 14.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 17. – 14.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 01. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 14. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 16. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 04. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 13. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 07. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 05. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 10. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 06. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 15. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 19. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 08. – 21.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 09. – 23.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 20. – 23.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 03. – 27.05.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 18. – 27.05.2019. – преузмите документ

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЛИМОВА, ЦЕВИ И ПРОФИЛА ЈНВВ 1.1.2-1/2019

Позив за подношење понуда 10.05.2019. – преузмите документ

Конкурсна документација 10.05.2019. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 11.06.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору 01.07.2019. – преузмите документ

НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ЈНВВ 1.1.7/2019

Позив за подношење понуда 21.10.2019. – преузмите документ

Конкурсна документација 21.10.2019. – преузмите документа

Одговори на питање 24.10.2019. – преузмите документ

Одговори на питања 05.11.2019. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 25.11.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. – 10.12.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. – 17.12.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 3. – 30.12.2019. – преузмите документ

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНВВ 1.1.1./2020

Позив за подношење понуда 04.02.2020. – преузмите документ

Конкурсна документација 04.02.2020. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 06.03.2020. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору 05.05.2020. – преузмите документ

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ЈНВВ 1.1.4/2020

Позив за подношење понуда 06.04.2020. – преузмите документ

Конкурсна документација 06.04.2020. – преузмите документ

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 21.04.2020. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 20.05.2020. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору 22.06.2020. – преузмите документ

НАБАВКА ЦЕВИ ЈНВВ 1.1.19/2020

Позив за подношење понуда 07.04.2020. – преузмите документ

Конкурсна документација 07.04.2020. – преузмите документ

Обавештење о продужењу рока за достављањепонуда 21.04.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 11.05.2020. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 20.05.2020. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору 15.06.202. – преузмите документ

НАБАВКА АРМАТУРЕ ЈНВВ 1.1.8/2020

Позив за подношење понуде 08.04.2020. – преузмите документ

Конкурсна документација 08.04.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 14.04.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 21.04.2020. – преузмите документ

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 21.04.2020. – преузмите документ

Oдговор на питање 22.04.2020. – преузмите документ

Одговор на питање 28.04.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 30.04.2020. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 20.05.2020. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. – 15.06.2020. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. – 29.06.2020. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 3. – 29.06.2020. – преузмите документ

НАБАВКА ЛЕПТИРАСТИХ ЗАТВАРАЧА (КЛАПНИ) ЈНВВ 1.1.20/2020

Позив за подношење понуда 30.06.2020. – преузмите документ

Конкурсна документација 30.06.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 03.07.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 09.07.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 10.07.2020. – преузмите документ

Измене и допуне конкурсне документације 10.07.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 17.07.2020. – преузмите документ

Измене и допуне конкурсне документације 21.07.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 27.07.2020. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 05.08.2020. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору – преузмите документ

НАБАВКА СПЕЦИФИЧНЕ ОПРЕМЕ, ДЕЛОВА ПО ЦРТЕЖУ И КОМПЛЕТИРАЊЕ МОКРОГ ОДШЉАКИВАЧА ЈНВВ 1.1.3/2020

Позив за подношење понуда 01.07.2020. – преузмите документ

Конкурсна документација 01.07.2020. – преузмите документ

Измене и допуне конкурсне документације 08.07.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 17.07.2020. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 05.08.2020. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору партија 1. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору партија 2. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору партија 3. – преузмите документ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ЈНВВ 1.1.2/2020

Позив за подношење понуда 03.07.2020. – преузмите документ

Конкурсна документација 03.07.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 09.07.2020. – преузмите документ

Одговори на питања 28.07.2020. – преузмите документ

Одлука о додели уговора за партије 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 18. и 19. – 05.08.2020. – преузмите документ

Одлука о обустави поступка за партије 01, 02, 03, 05, 06, 10, 14, 15, 17. и 20. – 05.08.2020. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 12. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 8. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 19. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 7. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 9. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 11. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 13. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору за партију 16. – преузмите документ

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА НАБАВКУ УГЉА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2021/2022.

Захтев за понуду УЗОР ЕКСПОРТ – преузми документ

Захтев за понуду КОСТОЛАЦ  – преузми документ

Захтев за понуду РЕСАВИЦА  – преузми документ

Допуна захтева за понуду УЗОР ЕКСПОРТ – преузми документ

Допуна захтева за понуду КОСТОЛАЦ – преузми документ

Допуна захтева за понуду РЕСАВИЦА – преузми документ