Захтеви

Oбразац захтева потребно је одштампати у три примерка

Бр.1 ОБРАЗАЦ ПЕСП.1 – Захтев за предходну енергетску сагласност за прикључење

Бр.2 ОБРАЗАЦ ПЕСР.2 -Захтев за предходну енергетску сагласност за реконструкцију

Бр.3 ОБРАЗАЦ КЕСП.3 -Захтев за издавање коначне енергетске сагласности за прикључење

Бр.4 ОБРАЗАЦ КЕСР.4 -Захтев за коначну енергетску сагласност

Бр.5 ОБРАЗАЦ ИРТИ.5 – Захтев за извођење радова на термотехничким инсталацијама

Бр.6 ОБРАЗАЦ ИТП.6 -Захтев за интерни технички пријем термотехничких инсталација

Бр.7 ОБРАЗАЦ СИКИ.7 – Захтев за издавање сагласности за интервенцију на унутрашњим топлотним инсталацијама и уређајима

Бр.8 ОБРАЗАЦ ИРКИ.8.1 – Захтев за извођење радова на кућним инсталацијама

Бр.9 ОБРАЗАЦ ПИР.9 – Захтев за пријем изведених радова

БР.10-ОБРАЗАЦ -ОК.10.1 – Захтев за одјаву коришћења топлотне енергије

Бр.11 ОБРАЗАЦ ПП.11.1 – Захтев за поновно прикључење на топлификациони систем града

Бр.12 ОБРАЗАЦ ТУ.12 – Захтев за издавање техничких услова за уградњу мерача

Бр.13 ОБРАЗАЦ ПКГ.13 – Захтев за проверу квалитета грејања

Бр.14 OBRAZAC MGP.14 – Захтев за проверу површина грејних просторија

Бр.15 ОБРАЗАЦ ЗРВ.15 – Захтев за уградњу(замену) радијаторских вентила

Бр.16 ОБРАЗАЦ ИГТ.16 – Захтев за испирање грејних тела

Бр.17-ОБРАЗАЦ-УИЛ.17-Захтев-за-условно-искључење-локала- са-система-даљинског-грејања

Бр.18-ОБРАЗАЦ-ИУ.18-Захтев-за-издавање-услова-за-пренамену-доградњу-изградњу

Бр.19 ОБРАЗАЦ УКИ -Захтев за утврђивање квара на унутрашњим инсталацијама