Стање система за испоруку топле потрошне воде

Подстанице у Новом градском центру које испоручју топлу потрошну воду, у континуитету 24 сата током читаве године, су у функционалном стању.

Рекламације које су пријављене протеклих дана радници топлификације решавали су по приоритету и у што краћем временском року.

Појединачне кварове у зградама и становима који се односе на потрошњу топле воде и цурења на инсталацијама, корисници могу да пријаве на број телефона диспечерског центра топлане број 030/426 398 или бесплатним позивом, али само преко фиксног телефона на број 0800/ 30 30 31.

Фото прилог: Ремонтни радови на санацији прикључне шахте

У оквиру ремонтних радова, радници топлане изводе радове на санацији прикључне шахте на адреси Генерала Павла Илића бр.3

Стање система за испоруку топле потрошне воде

Све подстанице у Новом градском центру које испоручју топлу потрошну воду, у континуитету 24 сата током читаве године, су у функционалном стању. Рекламације које су пријављене протеклих дана радници топлификације решавали су по приоритету и у што краћем временском року.

Појединачне кварове у зградама и становима који се односе на потрошњу топле воде и цурења на инсталацијама, корисници могу да пријаве на број телефона диспечерског центра топлане број 030/426 398 или бесплатним позивом, али само преко фиксног телефона на број 0800/ 30 30 31.

Обавештење о очитавању топле потрошне воде  у насељу Нови градски центар

Ових дана радници топлане очитавају стања на водомерима за топлу потрошну воду, у насељу Нови градски центар, за месец мај текуће године.

Тачно очитано стање водомера је у обостраном интересу, како за кориснике услуга, тако и за ЈКП “Топлана“ Бор.

Због тога подсећамо кориснике услуга, да у наведеном периоду, омогуће овлашћеним лицима приступ мерним местима, тамо где то до сада није било могуће као и да своје водомере  редовно одржавају у исправном стању.

ЈКП Топлана Бор

Стање система за испоруку топле потрошне воде

Све подстанице у Новом градском центру које испоручју топлу потрошну воду, у континуитету 24 сата током читаве године, су у функционалном стању.

Појединачне кварове у зградама и становима који се односе на потрошњу топле воде и цурења на инсталацијама, корисници могу да пријаве на број телефона диспечерског центра топлане број 030/426 398.