Фото прилог: ЈКП “Топлана“ Бор – НГЦ, Радничка 13

Фотографије представљају неке од радова ЈКП“Топлана“Бор. Могу бити представљени радови у производном делу топлане, на топлификационој мрежи, у топлотним подстаницама, у радионици на припреми делова за замену и др.

29. новембар 2023 год. – стање система

Испорука топлотне енергије у граду, одвија се без већих проблема, мањи пробоји на топлификационој мрежи, који се у неким деловима појављују, у фази су санације након чега се прикључују на комплетан топлификациони систем.

Топлана уредно испоручује топлотну енергију, радници топлификације су на терену и отклањају недостатке по пријавама корисника. Котларница Бањско поље је у редовном режиму рада, што значи без застоја, могуће интервенције се отклањају по пријавама корисника.

Топла потрошна вода  у насељу НГЦ се испоручује уредно и без већег броја рекламација од стране корисника.

Појединачне рекламације корисници могу упутити диспечерском центру топлане на бр.тел. 426-398 или бесплатним позивом на 0800/30 30 31 (само за позиве из фиксне мреже) приликом позива потребни је да се наведе:

  • Предмет рекламације
  • Улица и број
  • Број стана
  • Име и презиме
  • Број телефона 

Писане примедбе могу се предати на шалтеру који се налази у РЈ“ Топлификација“ на адреси Ђорђе Андрејевића Куна бр.12, сваког дана од 7 -15 сати.

  С поштовањем

ЈКП “Топлана“ Бор   

Стање система за испоруку топле потрошне воде

Подстанице у Новом градском центру које испоручју топлу потрошну воду, у континуитету 24 сата током читаве године, су у функционалном стању.

У случају када се пријаве рекламације, које се односе на испоруку топле потрошне воде, радници топлификације настале пријаве решавају првенствено по приоритету и у што краћем временском периоду.

Појединачне кварове у зградама и становима који се односе на потрошњу топле воде и цурења на инсталацијама, корисници могу да пријаве на број телефона диспечерског центра топлане број 030/426 398 или бесплатним позивом, али само преко фиксног телефона, на број 0800/ 30 30 31.

Први инфо за 23. новембар 2023 год.

Поштовани корисници,

данас у току преподнева радници топлификације започели су са радовима на санацији дела вреловода у насељу Нови градски центар, на адреси Радничка бр.13. Прекид у испоруци топлотне енергије имаће корисници у следећим улицама:

Данила Киша парни бројеви од 2 до 16,

28.март 1 и 3,

Радничка 6 и 8,

Бобијева 46,52,66,72 и 9,11, 13, 15.

Радови су у току и након завршетка радова наставиће се са уобичајном динамиком испоруке топлотне енергије за грејање.

Први инфо за 22. новембар 2023 год.

Због пробоја на делу вреловода, прекид у испоруци топлотне енергије, имају корисници на адресама: 3. октобар парни бројеви од 20 до 32 и 35. Радови су у току и након завршетка санације испорука топлотне енергије за грејање биће настављена уобичајном динамиком.

Захваљујемо се корисницима на стрпљењу и разумевању за поменуте радове