Топлана

Јавно комунално предузеће Топлана Бор основано је 1. новембра 2002. године, издвајањем из РТБ-а Бор. Предузеће се искључиво бави производњом и дистрибуцијом топлотне енергије и производњом топле воде, као и пружањем услуга трећим лицима у области одржавања топлотне инсталације.

Бор је град са, процентуално гледано, највећим бројем домаћинства прикључених на даљински систем грејања.

Од укупно око 14.200 домаћинства централно грејање има око 11.180 станова и 1.440 кућа.

Укупна грејна површина стамбених и пословних јединица је око 682.000 м2, што укупно покрива 95 одсто територије града Бора.

Старост вреловодних котлова на угаљ је 24 године а котла на мазут – гас 16 година. Котловски капацитет је снаге 174 МW.

Разводна мрежа се састоји из вреловода дужине 75 км и топловода дужине 150 км те је дужина комплетне разводне мреже око 225 км.

У топлани је запослено 155 радника (2010).