Контакт

toplanabor@mts.rs – Директор и технички директор

toplanaborjn@mts.rs – Јавне набавке

toplanaborps@mts.rs – Сектор за правне послове

toplanabores@mts.rs – Сектор економских послова

toplanabortp@mts.rs – Техничка припрема

toplifikacija@mts.rs – РЈ. Toplifikacija

toplifikacija@gmail.com – РЈ.  Toplifikacija

Диспечерски центар – 030/426 398 – 0800/ 30 30 31