Рекламације

Закон о заштити потрошача – преузмите документ

Решење о именовању саветодавног тела – преузмите документ

Одлука о именовању комисије за решавање рекламација – преузмите документ

Правилник о раду комисије за решавање рекламација потрошача – преузмите документ

Обавештење о начину и месту пријема рекламација – преузмите документ

Пословник о раду саветодавног тела – преузмите документ

Пословник о раду комисије за решавање рекламација – преузмите документ