Мале набавке – Радови

ЈАВНА НАБАВКА ИСКОПА НА ВРЕЛОВОДУ ЈНМВ 16/2014

Позив за подношење понуде 05.05.2014. – Преузмите документа

Конкурсна документација 05.05.2014. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 06.05.2014. – Преузмите документа

Питања и одговори 08.05.2014 .- Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 14.05.2014. – Преузмите документа

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде 14.05.2014. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка 29.05.2014. – Преузмите документа

 

ЈАВНА НАБАВКА ИСКОПА НА ВРЕЛОВОДУ ЈНМВ 23/2014

Позив за подношење понуде 04.06.2014. – Преузмите документа

Конкурсна документација 04.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 24.06.2014. – Преузмите документа

 

САНАЦИЈА КРОВА ТОПЛАНЕ ЈНМВ 16/2015

Позив за подношење понуде 02.07.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 02.07.2015. – Преузмите документа

САНАЦИЈА КРОВА ТОПЛАНЕ ЈНМВ 08/2016

Позив за подношење понуде 07.06.2016.- Преузмите документа

Конкурсна документација 07.06.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 16.06.2016. – Преузмите документа

 

САНАЦИЈА КРОВА ТОПЛАНЕ ИЗНАД КОМАНДНОГ ПУЛТА, ТОПЛИФИКАЦИЈЕ И ПОДСТАНИЦЕ У СЛАТИНСКОМ НАСЕЉУ ЈНМВ 1.3.4/2019

Позив за подношење понуда 16.07.2019. – преузмите документ

Конкурсна документација 16.07.2019. – преузмите документ

Измене и допуне конкурсне документације 17.07.2019. – преузмите документ

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 17.07.2019. – преузмите документ

Одлука о додели уговора 31.07.2019. – преузмите документ

Обавештење о закљученом уговору 01.08.2019. – преузмите документ