ДОКУМЕНТA ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ (преузми)

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ (преузми)

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ (преузми)

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ (преузми)

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ (преузми)

СТАТУТ ЈКП ТОПЛАНА БОР (преузми)

ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА (преузми)

ТАРИФНИ СИСТЕМ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР (преузми)

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР (Преузми)

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ (преузми)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА УЗБУЊИВАЧА, ПОСТУПКУ УЗБУЊИВАЊА, КАО И ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ И ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА (преузми)

Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођења поступка у вези са узбуњивањем (преузми)

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 17.04.2018. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 07.05.2018. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 31.08.2018. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 05.02.2020. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 10.12.2020. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 05.01.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 18.01.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 19.01.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 10.03.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 13.05.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 28.07.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 05.11.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 23.11.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 09.12.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 15.12.2021. – Преузмите документ

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова 17.01.2022. – Преузмите документ