Котларница Б. Поље

Котларница Бањско поље организационо припада РЈ “Топлификација“ која је у саставу ЈКП “Топлана“ Бор.

У функцији је од 1986 год.  Инсталисана снага је 1,9 МW.

Топлотна енергија се испоручује према осам стамбених јединица /зграда, што представља око 200 станова са приближно 750 станара.

Поред стамбеног простора топлотна енергија се испоручује и јавним установама као што су  “Бамби“ – вртић за децу, ПТТ – пошта, МЗ – месна заједница и др. пословни простори, укупне квадратуре око 12.000 м2

У котларници Бањско поље ради 12 радника у III смене који осим на пословима ложења, производњи топлотне енергије, обављају и послове одржавања као и услужне интервенције на захтев грађана.