Врсте и цене услуга

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије

Одлука о утврђивању цене топлотне енергије

Одлука о утврђивању цене пружања услуга

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије Јавног комуналног предузећа “Топлана“ Бор    септембар 2019.

11 јул 2016.Resenje o davanju saglasnosti na odluku o utvrdivanju cene toplotne energije