О Нама

Јавно комунално предузеће Топлана Бор основано је 1.Новембра 2002. године, издвајањем из РТБ-а Бор. Предузеће се искључиво бави производњом и дистрибуцијом топлотне енергије и производњом топле воде, као и пружањем услуга трећим лицима у областиодржавања топлотне инсталације.

Бор је град са, процентуално гледано, највећим бројем домаћинства прикључених на даљински систем грејања. Од 14.200 домаћинства централно грејање има 11.600 домаћинства. Укупна грејна површина стамбених јединица је 682.178 метара квадратних, што укупно чини 95% територије града Бора и осталих пословних јединица и институција са површином 125.140 метара квадратних.

Котловски капацитет је снаге 174 МW. Старост вреловодних котлова на угаљ је 24 година а котла на мазут – гас 17 година. Разводна мрежа се састоји из вреловода дужине 80 км и топловода дужине 120 км те је дужина комплетне разводне мреже око 200 км. У топлани је запослено 155 радника.

Топлана (2010)