Стигли котлови на гас

Топлана Бор – Два нова котла на гас са гориоником, снаге 17 MG, стигли су у борској топлани. Након испоруке пратеће опреме приступиће се монтажи и изградњи грађевинског објекта у коме ће котлови бити смештени као и повезивање на постојећи систем.