Нови котлови на природни гас за борску Топлану

Фото: РТВ Бор

БОР – Дејан Ђорђевић – Након завршетка темеља у борску Топлану стигли су и монтирани нови котлови на гас. Од октобра угаљ се више неће користити као енергент, већ ће комплетно даљинско грејање града прећи на природни гас.

БОР – У јавно комунално предузеће Топлана допремљена су и постављена два нова котла немачког произвођача Босх, која ће као енергент користити природни гас, намењена грејању Борана предстојеће грејне сезоне.

Сваки од ових котлова има снагу од 17 мегавата и користиће се у хладнијим данима као допуна за главни котао 3 који током лета ремонтован и прерађен тако да може да ради на мазут и природни гас.

Наредних дана они ће бити прикључени на систем топлане. Почетком октобра очекује се да стигне и мерно регулациона станица за гас и потпуно повезивање целог система, како би све било спремно до почетка грејне сезоне, кажу у борској Топлани.

Из градског буџета је за набавку нових котлова и реконструкцију котла на мазут издвојено укупно 330 милиона динара.  (преузето: https://rtvbor.rs/novi-kotlovi-na-prirodni-gas-za-borsku-toplanu/ )

(преузето: РТВ Бор)