Одлука Надзорног одбора којом се усваја препорука градоначелника да се не врши наплата прикључних такси новим корисницима