Фото прилог: ЈКП “Топлана“ Бор

Радови у производном делу топлане, на топлификационој мрежи, у топлотним подстаницама, у радионици на припреми делова за замену и др.

Део ремонтних радова у топлотно измењивачкој станици (скидање клапни са измењивача, котловских и мрежних пумпи,…) у производном делу топлане