Фото прилог: ЈКП “Топлана“ Бор

Радови у производном делу топлане, на топлификационој мрежи, у топлотним подстаницама, у радионици на припреми делова за замену и др.

Део ремонтних радова у топлотно подстаници (сервисирање и замена циркулационих пумпи)