Фото прилог: ЈКП “Топлана“ Бор

Радови у производном делу топлане, на топлификационој мрежи, у топлотним подстаницама, у радионици на припреми делова за замену и др.

Део ремонтних радова на котлу ВК2 (замена греда, ланца,…) и димним каналима у производном делу топлане