Milutin Simić: REMONTI U TOPLANI I UGOVORENI ENERGENTI GARANTUJU BOLJE GREJANJE

  

Od menadžemta JKP Toplana dobili smo zvaničnu infromaciju o do sada izvedenim i planiranim radovima do početka nove grejne sezone na remontu postrojenja i opreme u pogonima toplane. Istovremeno se podseća i na blagovremenu nabavku kvalitetnog uglja. Ovu informaciju objavljujemo uz neznatne korekcije:

Ulaganjem značajnih finansijskih sredstava, remontne aktivnosti posle više godina, treba da obezbede tehničku i eksploatacionu pouzdanost opreme i agregata u pogonu za proizvodnju i razmenu toplotne energije. Prethodnih godina zbog malih ulaganja u remontne aktivnosti u grejne sezone se ulazilo sa nedovoljno pouzdanom opremom i nedovoljnom količinom rezervnih delova na pojedinim proizvodnim pozicijama, kao što su: mehaničke puzajuće rešetke sa pogonom i pripadajućim reduktorima 4G4 i P-315,zamenjivači toplote, dimni ventilatori (radna kola i kućišta), uređaji za transport uglja, šljake i pepela (transportne trake, odšljakivači i pužni transporteri), uređaji za pneumatsko loženje prašine (PLP), zagrejači vazduha i zagrejač vode u rasteznom sudu i drugo.

Pokrenutne remontne aktivnosti treba da otklone sve uočene nedostatke u proizvodnji i time značajno povećaju tehničku pouzdanost opreme koja treba da obezbedi potrebne tehnološke parametre u grejnoj sezoni.

Ukupna vrednost planiranih remontnih aktivnosti u pogonu ove godine je oko 90.000.000 dinara.

Najznačajnije remontne aktivnosti:

 1. Izrada i montaža novih i demontaža starih dimovodnih kanala vrelovodnih kotlova br. 1 i 2, sa termoizolacijom bez kompenzatora (koriste se stari).

Ukupna površina dimovodnih kanala na kojoj treba zameniti termoizolaciju je 450 m2, i to postavljanjem staklene vune debljine 100 mm i oblaganjem Al limom debljine 0,6-0,8 mm.

Koristi se postojeća noseća konstrukcija dimovodnih kanala, na kojima treba uraditi novu AKZ zaštitu.

Granice posla su od ventilatora dimnih gasova do uboda u dimnjak.

 1. Izrada i montaža novih uz prethodnu demontažu starih radnih kola dimnih ventilatora. Potrebno je izraditi i zameniti 1+1 radna kola u različitim izvedbama (pozitivna i negativna).
 1. Izrada i montaža novih i demontaža starih kućišta mokrih odšljakivača, komada 2L + 2D.
 1. Izrada i montaža novih i demontaža starih spoljnih orebrenih zagrejača primarnog vazduha, sa pripadajućim priključcima – komada 8.

AKZ zagrejača primarnog vazduha – otporna boja na 2000 C

 1. Izrada i montaža novih uz demontažu starih kućišta zavojnih transportera ispod multiciklona (kraći 2 kom. L=4400 mm) i kosi (duži 2 kom. L=8850 mm).

Obim posla podrazumeva i snimanje postojećih i izradu sopstvene dokumentacije za izradu obe vrste kućišta zavojnih transportera (kom. 2K+2D).

 1. Sanacija (zamena) oštećenih limova na statorskim delovima kućišta dimnih ventilatora (naročito na savijenom delu) i na usisnim zvonima.

Radove izvoditi na licu mesta, uz prethodno skidanje izolacije (gde postoji), merenje debljine kućišta UT metodom.

Po završetku sanacije potrebno je uraditi novu termoizolaciju na oba kućišta ventilatora i statorskih prstenova, staklenom vunom 100 mm i Al limom debljine 0,6-0,8 mm na ukupnoj površini od 70 m2 – kom. 2.

 1. Izrada i montaža novih uz demontažu starih delova sistema PLP-a (komora za sušenje sa ležišnim levcima – komada 4+4), uz sanaciju oštećenih oboda kućišta ventilatora (kom. 4).
 1. Izrada, demontaža starog i montaža novog cevovoda Ø 139,7 mm h 4 mm (DN 125, PN10) za sistem PLP-a, na ukupnoj dužini od 45 m.
 1. Izrada novih i zamena starih cevnih registara izmenjivača toplote od 58 MW (kom. 1) i 27 MW (kom. 1) .

             TEHNIČKE KARAKTERISTIKE IZMENjIVAČA TOPLOTE OD 58 MW i 27 MW

 1. Projektovana toplotna snaga 58 MW i 27 MW
 2. Nazivni pritisak – NP 25
 3. Projektovane temperature – primara 190/130°

– sekundara 140/80°

 1. Realne temperature – primara 190/130°

sekundara 130/80°

 1. Izrada i montaža novog i zamena (demontaža) starog zagrejača vode u rasteznim sudovima sa neophodnim priključcima (kompl. 1).
 1. Sanacija betonskog dela bunkera za ugalj izradom i ugradnjom obložnih limova od S355 debljine 8 mm.

Sanaciju uraditi u bunkerima za naugljavanje rešetke na oba kotla, bez bunkera za PLP uređaje.

Potrebna količina limova za oblaganje je 200 m2.

Alat, opremu i skele obezbeđuje izvođač.

 1. Izrada i zamena reduktora 4G4 (kom. 4) i izrada i zamena pužnih venaca reduktora P315 (kom. 2)
 1. Demontaža, sanacija i montaža pogonskog dela VK 2.
 1. Nabavka, demontaža starih i montaža novih transportnih traka V500, tip EP500/3, N3/2N(Y) 500/9, na četiri transportera ispod rešetke i mokrih odšljakivača kotlova, ukupne dužine 200 m i jedne zbirne trake odšljakivača dužine 32 m (kompl. 1).

Ostale remontne aktivnosti su manjeg obima i manjih finansijskih ulaganja, kao što su aktivnosti na remontu elektro opreme i remont i nabavka leptirastih klapni, izrada i zamena krstaste spojnice na sistem za transport uglja, zamena puževa zavojnih transportera ispod multiciklona, zamena pregradnih limova u zonama ispod rešetke, remont zateznih stanica leve i desne rešetke kotla 1 i aktivnosti na remontu armaature.

Od prošle godine posle pet godina osposobljen je agregat za rad pumpe za održavanje pritiska u slučaju ispada električne energije.

Iskustva iz prethodne grejne sezone sa radom bez zastoja i ažurnosti na detekciji curenja mreže uslovili su manju potrošnjnu vode za dopunu, pri čemu su ostvarene značajne uštede i smenjeni troškovi poslovanja.

Kvalitetno urađene remontne aktivnosti treba da stvore uslove da kvalitetni ugljevi sagorevaju u optimalnim uslovima što za posledicu treba da ima bolje iskorišćenje i uštede na uglju.

Ovako urađen remont smanjiće i troškove tekućeg održavanja, a i troškovi za remont narednih godina biće značajno umanjeni.

Sve ove aktivnosti treba da obezbede kvalitetnu i stabilnu proizvodnju i isporuku toplotne energije, značajne uštede u procesu proizvodnje i za krajnji cilj, zadovoljne korisnike usluge grejanja.

U prošlu grejnu sezonu ušlo se nakon višemesečne blokade žiro-računa u letnjim mesecima i isteklog mandata v.d. direktoru što se poklopilo sa blokadom žiro-računa. Sve to je onemogućilo sklapanje potrebnih ugovora za izradu i nabavku, tako da se kasnilo sa remontnim aktivnostima. Stanje opreme nije bilo na potrebnom nivou za početak grejne sezone. Najveći problemi su bili na desnoj rešetki VK-2 i sa izmenjivačima toplote čije stanje nije garantovalo eksploatacionu pouzdanost. Pojedine aktivnosti na otklanjanju ovih nedostataka produžile su se i za vreme grejne sezone. Iz navedenih razloga kasnilo se i sa nabavkom energenata.

I pored svega u prošloj grejnoj sezoni ostvarene su uštede i smanjeni gubici za oko 60.000.000 dinara.

Najznačajnije uštede ostvarene su sopstvenim snagama i angažovanjem zaposlenih. Disciplinovanim vođenjem procesa proizvodnje smanjen je broj proboja na vrelovodnoj mreži, što je uticalo na manji broj intervencija na probojima. Samim tim smanjeni su troškovi sanacija proboja (građevinski radovi, mašinski radovi i dr.)

Zbog manjeg broja proboja smanjena je i količina vode za dopunu što je umanjilo troškove za: industrijsku vodu za hemijsku pripremu vode(HPV), dekarbonizovanu (DEK) vodu, demineralizovanu (DEM) vodu, hidro H, sredstvo za kondicioniranje vode,t abletiranu so i ugalj za dogrevanje vode

Sve aktivnosti koje su dale pozitivne rezultate u prošloj grejnoj sezoni biće sprovedene i u narednoj grejnoj sezoni.

Ove godine aktivnosti za nabavku uglja sprovedene su na vreme. Procedura ugovaranja ugljeva je završena tako da je 20.08.2018. potpisan ugovor za nabavku:

 1. 35.000 t mrkog uglja, separisani-prani, granulacija grah (5-20 )
 2. 5.000 t sušeni lighit, grah (5-20 )
 3. 500 t mrki separisani prani kocka (20-50)
 4. 500 t sušeni lighit, kocka (20-60 mm)

Ugovoreni ugljevi za ovu grejnu sezonu su jeftiniji i boljeg kvaliteta nego prošlogodišnji. Ugovorom je definisana dinamika isporuke uglja. Početak isporuke počinje danom potpisivanja ugovora. Dinamika je definisana na mesečnom nivou, tako da do početka grejne sezone na rezervama treba da da bude 12-14.000 t uglja, a do nove godine treba da bude isporučeno oko 30-32.000 t uglja.

Kvalitet uglja i dinamika isporuke uglja garantuju stabilnu proizvodnju a samim tim i isporuku toplotne energije.

Očekivanja su da naredna grejna sezona, nakon kvalitetno urađenog remonta i kvalitetnog i na vreme nabavljenog uglja, protekne i bude završena vrlo uspešno kako na zadovoljstva korisnika usluga tako i na zadovoljstvu zaposlenih u JKP Toplane. I povrh svega: ogormnu pomoć i podršku dob ili smo od Grada Bora i posebno menadžementa RTB-a Bor koji je obezbedio i celokupnu sređenu dokumentaciju za remont pogona u toplani.

U budućnosti moramo razmišljati i o uvođenju novih vrsti energanata koje će značajno smanjiti troškove poslovanja.

U potpisu: v.d. direktor JP Toplana,

Milutin Simić, dipl.inž. maš.

Топлана Бор: УГАЉ НАБАВЉЕН. СВЕ СПРЕМНО ЗА НОВУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

Преузето:  ( www.solarismediabor.rs

Бор, С.М. – Један од првих услова да нова грејна сезона у Бору протекне у најбољем реду, јесте –  благовремена набавка квалитетног угља и тај посао је, на опште задовољство, успешно завршен. Поптисан је уговор за набавку 35.000 тона мрког угља, 5000 тона сушеног лигинита, 500 тона сепарисаног мрког  коцка и 500 тона сушеног лигнита коцка.

-Уговорени угљеви за ову грејну сезону јефтинији су и бољег квалитета него прошлогодишњи. Уговором је дефинисана динамика испоруке и прве количине су већ стигле на нашу депонију. До 15. октобра и почетка грејне сезона на лагеру биће 12 до 14.000 тона, а до Нове године 30 до 32.000 тона. Очекујемо да предстојећа грејна сезона, с благовременом набавком енергената и квалитетно урађеног ремонта постројења, буде успешно окончана на задовољство и грађана и запослених у Топлани. Већ од наредне године мораћемо да размишљамо о увођењу нових врста енергената како би знатније смањили целокупне трошкове – рекао је за Соларис медију, в. д. директор ЈКП Топлана, Милутин Симић.

Прошле грејне сезоне потрошено је око 50.000 тона угља.

Текст преузет са сајта www.solarismediabor.rs

Други о нама – Дневне новине курир

 

 

BOR: RADIJATORI TOPLI U VEĆINI STANOVA

 

BOR – Javno komunalno preduzeće Toplana u Boru počelo je tople probe daljinskog grejanja, i u većini stanova radijatori su u subotu ujutru bili topli.
Toplana zagreva oko 95 odsto stanova i kuća u ovom gradu, u kome živi više od 40.000 stanovnika.
Direktor Toplane Živorad Petrović rekao je da je trenutno pušten samo jedan od dva remontovana kotla, a da će drugi biti pušten u rad do 15. oktobra, kada počinje zvanična grejna sezona.
„Potpuno smo spremni za grejnu sezonu, ugovorena je dinamika isporuke uglja i očekujemo uspešnu grejnu sezonu“, kazao je Petrović.
On je naznačio da tople probe podrazumevaju proveru energetskih objekata, dok će se istovremeno na terenu isprobavati rad toplotnih podstanica. Prema rečima Petrovića, toplovodi su celog leta bili pod pritiskom, kako bi radnici Toplane ustanovili i sanirali dotrajale cevi.
Pored toga, ugrađeni su kalorimetri radi utvrđivanja gubljenja toplote i uređaji kojima će se sprečiti da zbog nekog proboja na vrelovodu celo naselje ostane bez grejanja.
U Boru je u subotu ujutru izmereno šest stepeni. Grejanje se do prošle sezone u Boru odvijalo uz velike probleme i manjak energenata, ali je u pomoć pritekao Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor, koji je na raspolaganje stavio i svoju energanu.

 

Vestigrejanjebortople probe

Хоћемо иста права али и обавезе

Писмо читалаца

Директору ЈКП Топлана,

господину Живораду Петровићу

Као прво, хтео бих да Вас похвалим за ангажовање на новом радном месту у Топлани, јер је грејна сезона од Вашег доласка ове године (мислим на цео Бор, побољшана ако не за 100 % али је 80 % сасвим реална процена уколико овако буде до краја грејне сезоне. Ово сасвим озбиљно, није никаква шала.

Живим у насељу Металург и грејање је сасвим добро, поготово што грејете ноћу, али хоћу да Вам укажем на неке ствари. До ове године, тј до вашег доласка у Топлану, у њој је било доста хаотично стање, што се саме фирме тиче (лоша организација, лош руководећи кадар, лоше грејање задњих шест, седам година), Ви сте очигледно успели да побољшате и радну дисциплину и грејање а и наплату истог.

Међутим, задњих година је хаотично стање и у самом насељу Металург што се тиче дисциплине самих корисника прикључених на вашу топлотну мрежу (причам само о мом насељу јер у њему живим, мада предпостављам да ништа није боља ситуација ни у другим приватним насељима као ни у друштвеним становима који су сада у већини случајева откупљени).

Наиме, многи власници кућа у насељу, су да би смањили трошкове грејања извршили искључење ’’ вишка простора ’’ и регуларно откачили радијаторе са мреже, то пријавили надлежној служби у Топлани и тако смањили трошкове.

Међутим, поуздано знам да је већина таквих ’’случајева’’, одмах после умањења рачуна, самоиницијативно поново прикључила радијаторе, лепо се греју као и раније, али сада су им рачуни за повеће износе умањени. ’’СУПЕР’’, нико их не контролише и њима је лепо, грејање им дође много јефтиније.

Многи људи који се нису повели за оваквим „жонглирањем“, нису „смањивали површину грејања“, уредно су се трудили да измирују своје обавезе, али због лошег стандарда рачуни су почели да се гомилају, многи су због тога доспели и на суд (јер су „невешти и поштени, не краду топлоту“), а ови „вешти који су умањили своје рачуне уредно измирују своје обавезе према „Топлани“ и њих наравно нико не дира. Тако је годинама, а Топлана на ту тему ништа не ради (да не рачунамо баш сада колико се уштеди „смањивањем“ плаћања, например 50 квадрата помножено са 12 месеци годишње, помножено са например седам или осам година ? МАЛО ЛИ ЈЕ ?). И сами сте реки да имате „вишак запослених у администрацији. Пошто имате тачан списак то јест евиденцију кућа са умањеном површином, што не направите екипу, која би извршила контролу у тим кућама са умањеном квадратуром, и то сада док је још хладно и док је грејна сезона у пуном јеку ? Сматрам да грејање треба да плаћају сви они који га троше.

Сматрам да сте способан руководилац и то доказујете, и молим Вас да се „позабавите“ и овим проблемом и ствар „изгурате до краја“.

Ово није „цинкарење“, али има стварно много „не дисциплинованих и непоштених“ корисника ваших услуга.

 

П О З Д Р А В !                                                                Житељ   М.З. „Металург“

 

Одговор :

 

Хвала на похвалама и обавештењу. Одмах ћемо формирати екипе које ће проверити све оне који су се делимично или потпуно искључили са мреже.

Живорад Петровић