Фото прилог: ЈКП “Топлана“ Бор – НГЦ, Радничка 13

Фотографије представљају неке од радова ЈКП“Топлана“Бор. Могу бити представљени радови у производном делу топлане, на топлификационој мрежи, у топлотним подстаницама, у радионици на припреми делова за замену и др.