Фото прилог: ЈКП “Топлана“ Бор

Фотографије представљају неке од радова ЈКП“Топлана“Бор. Могу бити представљени радови у производном делу топлане, на топлификационој мрежи, у топлотним подстаницама, у радионици на припреми делова за замену и др.