30.6.2023. Фото прилог други део:

Радови у производном делу топлане, на топлификационој мрежи, у топлотним подстаницама, у радионици на припреми делова за замену и др.