28. фебруар 2024 год. – стање система даљинског грејања у граду

Испорука топлотне енергије у граду, одвија се без већих интервенција на главним магистралним вреловодима. Мањи пробоји на топлификационој мрежи који се свакодневно појављују, у стању су санације након чега се прикључују на комплетан топлификациони систем.

Топлана уредно испоручује топлотну енергију, што значи да је испорука стабилна, уједначена и без прекида. Радници топлификације су на терену и отклањају недостатке по пријавама корисника. при чему настоје да у што краћем року санирају настали поремећај и омогуће грађанима знатно краће време  прекида у испоруци топлотне енергије за грејање.

Котларница Бањско поље је у редовном режиму рада и без застоја. Могуће интервенције се отклањају по пријавама корисника.

Топла потрошна вода  у насељу Нови градски центар се испоручује уредно и без већег броја рекламација од стране корисника.

Појединачне рекламације корисници могу упутити диспечерском центру топлане на бр.тел. 426-398 или бесплатним позивом на 0800/30 30 31 (само за позиве из фиксне мреже) приликом позива потребни је да се наведе:

  • Предмет рекламације
  • Улица и број
  • Број стана
  • Име и презиме
  • Број телефона 

Писане примедбе могу се предати на шалтеру који се налази у РЈ“ Топлификација“ на адреси Ђорђе Андрејевића Куна бр.12, сваког дана од 7 -15 сати.

  С поштовањем

ЈКП “Топлана“ Бор