Топлотна подстаница ТП1 – Слатинско насеље

Топлотна подстаница ТП1 – Слатинско насеље: радови на сервисирању и редовном одржавању циркулационих пумпи