Топлана у стању приправности у периоду од 16. априла до 3. маја

Према Одлуци о пружању услуга грејања и снабдевања топлом водом, коју је донела Скупштина општине Бор,  ЈКП „Топлана“ Бор ће у периоду од 16. априла до 3. маја испоручивати топлотну енергију корисницима само „у дане за које у задњој прогнози тог дана Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средње дневну температуру 12°Ц  или мање“.

У периоду од 16. априла до 3. маја ЈКП „Топлана“ Бор, биће у стању приправности и спремна да испоручује топлотну енергију корисницима даљинског грејања, уколико се испуне предходно наведени темепературни услови.

Као и прошлих година ЈКП „Топлана“ Бор је и ове грејне сезоне 2022/2023. међу првима стартовала са испоруком топлотне енергије, обезбеђене су биле довољне количине угља са циљем да и ову грејну сезону заврши успешно. Испорука топлотне енергије, у већем делу грејне сезоне, била је без прекида, што значи 24 сата при чему се режим рада испоруке топлотне енергије усклађивао са спољном темепературом ваздуха.

Подсећамо да је Бор је град са, процентуално гледано, највећим бројем домаћинства прикључених на даљински систем грејања. Од укупно око 10.164 домаћинства централно грејање има око 9.323 станова и 841 кућа као и 206 правна лица (јавни, комерцијални објекти и локали). Укупна грејна површина стамбених и пословних јединица је око 697.664 м2, што укупно покрива преко 90 одсто територије града Бора.

Топлификациона мрежа се састоји из вреловода дужине 75 км и топловода дужине 150 км тако да је дужина комплетне разводне мреже око 225 км.  Поједине деонице у употреби су више од 40 год. па су самим тиме и подложне учесталим пробојима. У току грејне сезоне број пробоја на топлификационој мрежи је значајно смањен као и време отклањања санације што је допринело квалитетној испоруци топлотне енергије у граду.

Забележен је и укупно, мањи број рекламација корисника услуга Топлане на квалитет грејања и топле потрошне воде.

Наставком радова на редовном ремонту бојлера у насељу Нови градски центар који је започет почетком месеца, а у склопу припрема за летњу сезону, ЈКП „Топлана“ Бор наставиће да испоручује топлу потрошну воду, чија је испорука у континуитету 24 сата током читаве године.

Након завршетка грејне сезоне поред већ започетог ремонта бојлера приступиће се и ремонтима производног дела топлане као и топлификационе мреже. Тренутно су у току јавне набавке за резервне делове након чега почињу обимнији послови ремонта који су у склопу припрема за предстојећу грејну сезону.

Од почетка грејне сезоне, путем расположивих комуникацијских канала, као што су телевизија, радио, интернет (веб портали, сајтови, друштвене мреже, видео канали) ЈКП „Топлана“ Бор је успоставила успешну сарадњу са свим релевантним медијским кућама у граду.

Редовним сервисним информацијама,првенствено на свом сајту; преко twitter и facebook налога, који су садржали изјаве, слике, видео записе, као и одржавањем конференција за штампу, гостовањима на локалним телевизијама, ЈКП „Топлана“ Бор је остварила још један од својих овогодишњих циљева у области информисања, који гласи:  правовремено информисати кориснике услуга даљинског грејања, о стању система грејања у граду.

Овим путем топлана захваљује својим сарадницима и корисницима услуга који су,  на било који начин, помогли да и ову грејну сезону 2022/2023 заврши успешно.

ЈКП “Топлана“ Бор