Tоплана 23.11.2022 – стање система

Испорука топлотне енергије у граду, одвија се без већих проблема, мањи пробоји на топлификационој мрежи, који се у неким деловима појављују, у фази су санације након чега се прикључују на комплетан топлификациони систем.

Топлана уредно испоручује топлотну енергију, радници топлификације су на терену и отклањају недостатке по пријавама корисника. Котларница Бањско поље је у редовном режиму рада, што значи без застоја, могуће интервенције се отклањају по пријавама корисника.

Топла потрошна вода  у насељу НГЦ се испоручује уредно и без већег броја рекламација од стране корисника.

Осим контроле и санације топлификационе мреже, по потреби, изводе се и радови на допунама мреже у топлотним подстаницама као и појединим деловима топлификационог система, санирају се цурења у прикључним шахтама, ради се и на провери вреловодних вентила у шахтама, демонтажи, испирању и монтажи измењивача у топлотним подстаницама, поправкама циркулационих пумпи након цурења и њихова монтажа, монтажа прекидних вентила као и озрачних славина на регистрима.

Подсећамо да је топлификациона мрежа, која се простире на територији целог града, дуга преко 200 километара. Поједине деонице су у употреби преко 40 година па су самим тиме и подложне учесталим пробојима.

Због тога топлана наглашава да ће и убудуће, као што је то и до сада радила, настојати да у што краћем року санира настале пробоје на мрежи и обнови испоруку топлотне енергије за грејање.

Део активности обухвата и решавање проблема корисника даљинског грејања које се састоји од хитних послова на замени вентила, озрачних славина, цурења грејних тела (радијатора), замени вертикала, решавање проблема цурења водомера и испоруке топле потрошне воде као и проверу квалитета грејања по захтевима корисника.

Појединачне рекламације корисници могу упутити диспечерском центру топлане на бр.тел. 426-398 или бесплатним позивом на 0800/30 30 31 (само за позиве са фиксне мреже)

Приликом позива потребно је навести:
•	Име и презиме
•	Предмет рекламације
•	Улицу и број стана
•	Бр.телефона