Стање система за испоруку топле потрошне воде

Подстанице у Новом градском центру које испоручју топлу потрошну воду, у континуитету 24 сата током читаве године, су у функционалном стању осим топлотне подстанице на адреси Саве Ковачевића бр.15. На овој адреси радници топлане данас изводе санацију цурења на мрежи за топлу потрошну воду, очекује се да ће радови бити завршени у току дана након чега ће бити успостављена нормализација у испоруци.  

Рекламације које су пријављене протеклих дана радници топлификације решавали су по приоритету и у што краћем временском року.

Појединачне кварове у зградама и становима који се односе на потрошњу топле воде и цурења на инсталацијама, корисници могу да пријаве на број телефона диспечерског центра топлане број 030/426 398 или бесплатним позивом, али само преко фиксног телефона на број 0800/ 30 30 31.