Стање система за испоруку топле потрошне воде

Подстанице у Новом градском центру које испоручју топлу потрошну воду, у континуитету 24 сата током читаве године, су у функционалном стању.

У случају када се пријаве рекламације, које се односе на испоруку топле потрошне воде, радници топлификације настале пријаве решавају првенствено по приоритету и у што краћем временском периоду.

Појединачне кварове у зградама и становима који се односе на потрошњу топле воде и цурења на инсталацијама, корисници могу да пријаве на број телефона диспечерског центра топлане број 030/426 398 или бесплатним позивом, али само преко фиксног телефона, на број 0800/ 30 30 31.