РЕМОНТНЕ АКТИВНОСТИ У 2018 год.

Улагањем значајних финансијских средстава, ремонтне активности после више година, треба да обезбеде техничку и експлоатациону поузданост опреме и агрегата у погону за производњу и размену топлотне енергије.

 

Претходних година због малих улагања у ремонтне активности у грејне сезоне се улазило са недовољно поузданом опремом и недовољном количином резервних делова на појединим производним позицијама као што су:

 

 • Механичке пузајуће решетке са погоном и припадајућим редукторима 4Г4 и П-315
 • Измењивачи топлоте
 • Димни вентилатори (радна кола и кућишта)
 • Уређаји за транспорт угља, шљаке и пепела (транспортне траке, одшљакивачи и пужни транспортери)
 • Уређаји за пнеуматско ложење прашине (ПЛП)
 • Загрејачи ваздуха
 • Загрејач воде у растезном суду и друго

 

Покренутне ремонтне активности треба да отклоне све уочене недостатке у производњи и тиме значајно повећају техничку поузданост опреме која треба да обезбеди потребне технолошке параметре у грејној сезони.

Укупна вредност планираних ремонтних активности у погону ове године је око 90.000.000 динара

 

Најзначајније ремонтне активности које су у току су:

 

 1. Израда и монтажа нових и демонтажа старих димоводних канала вреловодних котлова бр. 1 и 2, са термоизолацијом без компензатора (користе се стари).

Укупна површина димоводних канала на којој треба заменити термоизолацију је 450 m2, и то постављањем стаклене вуне дебљине 100 mm и облагањем Al лимом дебљине 0,6-0,8 mm.

Користи се постојећа носећа конструкција димоводних канала, на којима треба урадити нову AKZ заштиту.

Границе посла су од вентилатора димних гасова до убода у димњак.

 

 1. Израда и монтажа нових уз претходну демонтажу старих радних кола димних вентилатора. Потребно је израдити и заменити 1+1 радна кола у различитим изведбама (позитивна и негативна).

 

 1. Израда и монтажа нових и демонтажа старих кућишта мокрих одшљакивача, комада 2L + 2D.

 

 1. Израда и монтажа нових и демонтажа старих спољних оребрених загрејача примарног ваздуха, са припадајућим прикључцима – комада 8.

AKZ загрејача примарног ваздуха – отпорна боја на 2000 C

 

 1. Израда и монтажа нових уз демонтажу старих кућишта завојних транспортера испод мултициклона (краћи 2 коm. L=4400 mm) и коси (дужи 2 ком. L=8850 mm).

Обим посла подразумева и снимање постојећих и израду сопствене документације за израду обе врсте кућишта завојних транспортера (ком. 2К+2D).

 1. Санација (замена) оштећених лимова на статорским деловима кућишта димних вентилатора (нарочито на савијеном делу) и на усисним звонима.

Радове изводити на лицу места, уз претходно скидање изолације (где постоји), мерење дебљине кућишта UT методом.

По завршетку санације потребно је урадити нову термоизолацију на оба кућишта вентилатора и статорских прстенова, стакленом вуном 100 mm и Al лимом дебљине 0,6-0,8 mm на укупној површини од 70 m2 – ком. 2.

 

 1. Израда и монтажа нових уз демонтажу старих делова система PLP-a (комора за сушење са лежишним левцима – комада 4+4), уз санацију оштећених обода кућишта вентилатора (ком. 4).

 

 1. Израда, демонтажа старог и монтажа новог цевовода Ø 139,7 mm х 4 mm (DN 125, PN10) за систем PLP-a, на укупној дужини од 45 m.

 

 1. Израда нових и замена старих цевних регистара измењивача топлоте од 58 MW (ком. 1) и 27 MW (ком. 1) .
 • ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ ОД 58 МW и 27 МW

 

 1. Пројектована топлотна снага 58 МW и 27 МW
 2. Називни притисак – NP 25
 3. Пројектоване температуре – примара 190/130°

– секундара 140/80°

 1. Реалне температуре – примара 190/130°

– секундара 130/80°

 

 

 1. Израда и монтажа новог и замена (демонтажа) старог загрејача воде у растезним судовима са неопходним прикључцима (компл. 1).

 

 1. Санација бетонског дела бункера за угаљ израдом и уградњом обложних лимова од S355 дебљине 8 mm.

Санацију урадити у бункерима за наугљавање решетке на оба котла, без бункера за PLP уређаје.

Потребна количина лимова за облагање је 200 m2.

Алат, опрему и скеле обезбеђује извођач.

 

 1. Израда и замена редуктора 4G4 (ком. 4) и израда и замена пужних венаца редуктора P315 (ком. 2)

 

 1. Демонтажа, санација и монтажа погонског дела ВК 2.

 

 1. Набавка, демонтажа старих и монтажа нових транспортних трака В500, тип EP500/3, N3/2N(Y) 500/9, на четири транспортера испод решетке и мокрих одшљакивача котлова, укупне дужине 200 m и једне збирне траке одшљакивача дужине 32 m (компл. 1).

 

 

Остале ремонтне активности су мањег обима и мањих финансијских улагања, као што су активности на ремонту електро опреме и ремонт и набавка лептирастих клапни, израда и замена крстасте спојнице на систем за транспорт угља, замена пужева завојних транспортера испод мултициклона, замена преградних лимова у зонама испод решетке, ремонт затезних станица леве и десне решетке котла 1 и активности на ремонту армаатуре.

 

Од прошле године после пет година оспособљен је агрегат за рад пумпе за одржавање притиска у случају испада електричне енергије.

 

Искуства из претходне грејне сезоне са радом без застоја и ажурности на детекцији цурења мреже условили су мању потрошњну воде за допуну, при чему су остварене значајне уштеде и смењени трошкови пословања.

 

Квалитетно урађене ремонтне активности треба да створе услове да квалитетни угљеви сагоревају у оптималним условима што за последицу треба да има боље искоришћење и уштеде на угљу.

 

Овако урађен ремонт смањиће и трошкове текућег одржавања, а и трошкови за ремонт наредних година биће значајно умањени.

 

Све ове активности треба да обезбеде квалитетну и стабилну производњу и испоруку топлотне енергије, значајне уштеде у процесу производње и за крајњи циљ, задовољне кориснике услуге грејања.

 

У прошлу грејну сезону ушло се након вишемесечне блокаде жиро-рачуна у летњим месецима и истеклог мандата в.д. директору што се поклопило са блокадом жиро-рачуна. Све то је онемогућило склапање потребних уговора за израду и набавку, тако да се каснило са ремонтним активностима. Стање опреме није било на потребном нивоу за почетак грејне сезоне. Највећи проблеми су били на десној решетки ВК-2 и са измењивачима топлоте чије стање није гарантовало експлоатациону поузданост. Поједине активности на отклањању ових недостатака продужиле су се и за време грејне сезоне. Из наведених разлога каснило се и са набавком енергената.

 

И поред свега у прошлој грејној сезони остварене су уштеде и смањени губици за око 60.000.000 динара.

 

Најзначајније уштеде остварене су сопственим снагама и ангажовањем запослених. Дисциплинованим вођењем процеса производње смањен је број пробоја на вреловодној мрежи, што је утицало на мањи број интервенција на пробојима. Самим тим смањени су трошкови санација пробоја (грађевински радови, машински радови и др.)

 

Због мањег броја пробоја смањена је и количина воде за допуну што је умањило трошкове за:

 • Индустријску воду за хемијску припрему воде(ХПВ)
 • Декарбонизовану (ДЕК) воду
 • Деминерализовану (ДЕМ) воду
 • Хидро Х, средство за кондиционирање воде
 • Таблетирану со
 • Угаљ за догревање воде

 

Све активности које су дале позитивне резултате у прошлој грејној сезони биће спроведене и у наредној грејној сезони.

 

Ове године активности за набавку угља спроведене су на време. Процедура уговарања угљева је завршена тако да је 20.08.2018. потписан уговор за набавку:

 1. 35.000 т мрког угља, сепарисани-прани, гранулација грах (5-20 )
 2. 5.000 т сушени лигхит, грах (5-20 )
 3. 500 т мрки сепарисани прани коцка (20-50)
 4. 500 т сушени лигхит, коцка (20-60 мм)

Уговорени угљеви за ову грејну сезону су јефтинији и бољег квалитета него прошлогодишњи. Уговором је дефинисана динамика испоруке угља. Почетак испоруке почиње даном потписивања уговора. Динамика је дефинисана на месечном нивоу, тако да до почетка грејне сезоне на резервама треба да да буде 12-14.000 т угља, а до нове године треба да буде испоручено око 30-32.000 т угља.

Квалитет угља и динамика испоруке угља гарантују стабилну производњу а самим тим и испоруку топлотне енергије.

 

Очекивања су да наредна грејна сезона, након квалитетно урађеног ремонта и квалитетног и на време набављеног угља, протекне и буде завршена врло успешно како на задовољства корисника услуга тако и на задовољству запослених у ЈКП Топлане.

 

У будућности морамо размишљати и у вођењу нових врсти енерганата које ће значајно смањити трошкове пословања.

 

 

 

ВД.ДИРЕКТОР ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР

Симић Милутин дипл.инж.техн.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *