Редовне активности радника топлане

Након завршетка грејне сезоне радници топлане преусмерили су своје активности на обављању послова који се могу изводити у периоду када су топлификациона мрежа као и топлотне постанице доступне за поправку и реконструкцију ради бољег функционисања.

У овом периоду забележен је велики број радова који се првенствено односе на:

 • санацији цурења у прикључним шахтама;
 • цурењу мреже на вреловодном и топловодном делу;
 • реконструкцијама прикључних шахти;
 • реконструкцијама топлотних подстаница  – демонтажа измењивача, испирању лимова и монтажа измењивача;
 • замени грејача на бојлерима за топлу потрошну воду;
 • санацију или замену топлотних водомера;
 • сервисирању циркулационих пумпи;
 • радионичким радовима који имају за циљ добру припрему заменских делова у топлотним подстаницама или топлификационој мрежи.

Споменућемо само један део урађених радова, на топлификационој мрежи, на адресама:

 • Бранислава Нушића – цурење на делу вреловодне мреже
 • Миленковић Бранислава“Срђе“ између бројева 15 и 17 – цурење на делу топловодне мреже
 • Ђуре Јакшића бр.9 – цурење на делу топловодне мреже
 • Светозара Марковића бр.25 – цурење на делу топловодне мреже
 • Васе Пелагића бр.122 – цурење на делу топловодне мреже
 • Ђуре Јакшића бр.7 – цурење у прикључној шахти
 •  3. октобар бр.220 – цурење у прикључној шахти
 •  На локацији код Ватрогасног дома – цурење на делу вреловодне мреже
 •  У делу насеља Металург – цурење на делу вреловодне мреже

    

Осим ових послова радници топлане обављају и друге послове који се односе на:

 •  поднете захтеве од стране управника стамбених јединица као и појединачних захтева корисника даљинског грејања.
 • обрада података техничких параметра , очитавање и обрада топле потрошње воде, електричне енергије као и других редовних активности.

Радови који се односе на активностима у производном делу Tоплане и Бањског поља биће посебно приказани у наредним објавама са одговарајућим сликама.