Први инфо за 9. јануар 2023 год.

Због техничких проблема, на котловима и транспортном систему, у производном делу топлане,  дошло је до обуставе у испоруци топлотне енергије за грејање према граду.

Радови на отклањању насталих техничких проблема су у току, а својим додатним трудом радници топлане настојаће да у што краћем року успоставе редовну испоруку топлотне енергије.

 Након завршетка радова наставиће се са уобичајном динамиком испоруке топлотне енергије за грејање.