Први инфо за 22. фебруар 2023 год.

.

Дана 22.02.2023 год. због извођења радова ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ на увођењу далековода 110 kV у ново разводно постројење ПРП 110 kV Бор 5, планиран је термин искључења електричне енергије у времену од 11 до 14 часова, због чега ће и производни део топлане остати без напајања електричном енергијом.

Услед планираних радова од стране Електродистрибуције топлана је принуђена да мења свој режим рада због чега ће бити принуђена да обустави испоруку топлотне енергије у наведеном периоду.

Након завршетка планираних радова, топлана ће  настојати да у што краћем року настави са уобичајном динамиком испоруке топлотне енергије за грејање