Предлог за испирање измењивача у топлотним подстаницама јавних установа

У периоду до 15.09.2023 год. топлана је у могућности да у топлотним подстаницама јавних установа изврши преглед и испирање измењивача топлоте.

У циљу завршетка ових послова до почетка предстојеће грејне сезоне, потребно јe доставити захтев РЈ “Топлификација“ која се налази на адреси Ђ.А.“Куна“ бр.12.

Евентуалне додатне информације могу се добити на број телефона  066/8787641.