Обавештење о планираном прекиду испоруке топлотне енергије за 23. март 2024.

Дана 23.03.2023 год. због извођења радова ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ на замени комплетне микропроцесорске заштите – на свим напонским нивоима, планиран је термин искључења електричне енергије у времену од 9 до 15 часова, због чега ће производни део топлане остати без напајања електричном енергијом.

Услед планираних радова од стране Електродистрибуције топлана је принуђена да мења свој режим рада због чега ће бити обустављена испорука топлотне енергије у наведеном периоду.

Након завршетка планираних радова, топлана ће,  настојати да у што краћем року, настави са уобичајном динамиком испоруке топлотне енергије за грејање.