Настављају се радови у склопу пројекта KfW фаза V

У току су радови на замени вреловодних цеви и опреме у топлотним подстаницама

Novi gradski centar – D.R.“Bobija“

У циљу унапређења и модернизације система даљинског грејања, које подразумева замену старих и дотрајалих цеви новим као и заменом опреме у 53 топлотне подстанице, настављају се радови који су најављени почетком маја месеца. Ових дана, након једним делом урађених грађевинских радова, наступило се полагању цеви и њихово испитивање на следећим локацијама:

  • Од почетка улице Јована Дучића до почетка улице 7. Јули – траса девет
  • Део улице Ђуре Ђаковића (иза музичке школе) као и улица Вука Караџића – траса десет
  • У насељу Нови градски центар (од прикључне шахте на почетку насеља код хотела АЛБО, дужином улице Добривоја Радосављевића “Бобија“ и према адреси Радничка 22 – траса два

Истовремено након завршених припремних радова у топлотним подстаницама започети су радови на уградњи нових компактних подстаница у IV месној заједници на адресама:

  • 3. Октобар бр.91,99 и 115.

Током овог лета, у оквиру пројекта “Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза V“ планирана је замена вреловодних цеви на још три трасе док ће уградња нове опреме бити реализована у 53 топлотне подстанице.

Заменом вреловодних цеви и уградњом нове опреме у топлотним подстаницама, обезбедиће се да систем даљинског грејања буде ефикаснији чиме се постиже бољи квалитет грејања као и смањење губитка енергије.