Изашао је 64. број гласила Пословног удружења „Топлане Србије“

Часопис Топс Пословног удружења „Топлане Србије“, овога пута на насловној страни

У  СУСРЕТ  МЕРЕЊУ  ТОПЛОТНЕ  ЕНЕРГИЈЕ“

Овај број “ТОПС“-а намењен је потрошачима, желимо да кориснике услуга централног грејања упознамо са потребом штедње топлотне енергије кроз нови начин мерења и наплате грејања

У овом броју могу се прочитати следећи текстови :

–          ТОПЛАНЕ ТЕХНИЧКИ СПРЕМНЕ ЗА НОВИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ ГРЕЈАЊА – Интервју: Зоран Предић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике

–          Искуства топлана у наплати по утрошку, уштедама, плаћања на одложено… (Трстеник, Суботица, Мали Зворник, Бечеј, Панчево, Сомбор, Ниш,Нови Сад, Краљево,Косјерић, Рума, Неготин, Зрењанин,…)

–          Прва сезона мерења испоручене енергије у Градској топлани Ниш

УШТЕДЕ У ЗГРАДАМА СА ИНДИВИДУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ И РЕГУЛАЦИЈОМ

–          У стандарду из Врбаса

ПРИПРЕМЕ ЗА НАПЛАТУ ПО УТРОШКУ

–          Пројекат енергетске ефикасности у Шапцу показује пуну оправданост

ШАБАЦ – ЛИДЕР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

–          Како се у Чачку очитава потрошња топлотне енергије

ТРЕЋИНА ПОТРОШАЧА КОНТРОЛИШЕ ПОТРОШЊУ ЕНЕРГИЈЕ

–          Градска топлана Јагодина делимично применила тарифни систем

ГРАЂАНИМА ОБЈАСНИТИ ПРИНЦИПЕ И ПРЕДНОСТИ ТАРИФНОГ СИСТЕМА

–          У Сремској Митровици енергију мере углавном код пословних потрошача

ПРОБЛЕМ СУ БЛОКОВСКЕ ПОДСТАНИЦЕ

–          Лозничка Топлана успешно увела систем мерења топлотне енергије

ПРЕМА ПОТРОШЊИ И РАЧУНИ

–         Топлана Бор – Интервју:  Десимир Миљковић, тех. дирктор  у Топлани Бор

         МОДЕРНИЗАЦИЈА ПОДСТАНИЦА УСЛОВ ЗА МЕРЕЊЕ УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  – у наставку преносимо комплетан текст

 

 

Извор: ТОПС бр.64,    мај 2015

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЈА ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

УСЛОВ ЗА ПРЕЛАЗАК НА МЕРЕЊЕ УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

                                       Бор,  6.04.2015 год.

 

У склопу пројекта  “Рехабилитација система даљинског грејања у Србији“ – KFW фаза 4 а средствима из донације немачке развојне банке KFWЈКП Топлана Бор је уградила 208 калориметра у подстаницама и увела  институционалне мере, које су биле неопходне да би се прешло на наплату по тарифном систему односно по утрошку топлотне енергије.

 

Након завршетка грејне сезоне 2014/15 год., током лета, у плану је и уградња регулационе опреме у топлотним подстаницама, чиме се у складу са законом о енергетици стварају услови да се пређе на наплату грејања према утрошку испоручене топлотне енергије.

 

На основу досадашњих анализа дошли смо до једног битног закључка, наиме установили смо да у граду Бору постоји велика неуједначеност у грејању, односно да се одређени делови града у великој мери прегревају.

 

Примера ради корисници који живе у деловима града који имају прегревање, рачун за грејање би им био два до три пута већи од корисника који живе у становима исте квадратуре али ван зоне прегревања. Следи закључак да прво треба урадити што квалитетнију регулацију примарне мреже, па тек онда кренути са наплатом по Кwh.

 

Постоје ли предуслови /услови да топлана прeђе на наплату према потрошњи топлотне енергије, при томе првенствено се мисли на техничко опремање топлотних подстаница (модернизација ТП), доношење потребних институционалних мера, дефинисана методологија обрачуна,…

 

Када говоримо о предусловима који су потребни да топлана започне са наплатом топлотне енергије по утрошку, као прво морамо имати топлотне подстанице које су технички опремљене. То значи да топлотне подстанице имају уграђене калориметре, опремљене мерно – регулационом опремом неопходном ради рационалне потрошње енергије, због чега се након завршетка грејне сезоне планира модернизација 86 топлотних подстаница.

 

Тренутно техничке могућности постоје стим да се наплата врши по м2, што подразумева мерење заједничке потрошње у топлотној подстаници која се расподељује према корисника и површини појединачне стамбене јединице сваког корисника.

 

Најбитнија акта која су урађена и усвојена од стране локалне самоуправе су:

–          Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

–          Правилник о раду дистрибутивног система као и

–          Правилник о тарифном систему у коме део који се односи на дефинисање цене још увек није донет.

 

Методологија обрачуна је дефинисана и састоји се од варијабилног дела цене која искључиво зависи од измерене потрошње и она би се наплаћивала само у току грејне сезоне, и одређени фиксни део који би се наплаћивао током целе године.

 

Да ли ће мерење и наплата бити увођени у више фаза  нпр.   наплата по мерењима у топлотним подстаницама или     наплата по појединачним мерењима?

 

Када поћнемо рад са новим тарифним системом нама ће најбитније бити мерење у топлотној подстаници и оно што је важно, сви корисници морају знати да ће плаћати варијабилни и фиксни део што се односи и за кориснике који имају уграђене калориметре. Процес мерења и наплате утрошене топлотне енергије за грејање биће постепено увођени највероватније у једном делу града, насељу где постоји рационална потрошња топлотне енергије (нема прегрејавања).

 

Да ли је  у протеклом периоду рађено информисање корисника о процесу преласка на нов начин обрачуна и достављање обавештења уз рачуне (пробно-информативно фактурисање po KWh)

 

До сада су уз рачуне корисници добијали обавештења али су она тренутно стопирана јер су корисницима  на погрешан начин разумели нови начин наплате. Да не би дошло до негативног става према новом начину наплате обавештења се више не шаљу а наредни период биће искоришћен да се корисници квалитетније информишу о предностима које пружа мерење и наплате утрошене топлотне енергије.

 

Да ли постоји могућност која би олакшала корисницима да у своје стамбене јединице уграде опрему за мерење нп. кредитирањем или на више рата кроз рачуне?

 

Постоји могућност да будући извођач, кога ангажује топлана, за  уградњу техничке опреме под којом се мисли на калориметре, регулационе вентиле, делитеље топлоте и расподелу утрошка топлотне енергије, кредитира увођење техничке опреме у стамбеним јединицама.

 

Како до мањих рачуна?

Управљање потрошњом топлотне енергије омогућиће корисницима, да промене своје навике, прилагоде унутрашњу температуру простора својим потребама, повећано интересовање за бољим одржавањем својих објекта, побољшањем изолације зграде, заменом столарије и на тај начин смање потрошњу а самин тиме и своје рачуне а финансијска улагања учине исплативим.

 

Постоје ли корисници даљинског грејања (појединци или власници пословног простора) којима се врши мерење и наплата утрошене топлотне енергије за грејање према појединачном мерењу?

 

Топлана има у веома малом проценту кориснике, физича и правна лица, према којима се врши мерење и наплата према утрошку топлотне енергије. Цена према физичким лицима је 5,5 дин. pо KWh, а за правна лица цена је 8,25 дин. по KWh без ПДВ-а, која се наплаћује током грејне сезоне. За сада нема значајних примедби, од стране тих корисника, тако да они остају доследни овом виду мерења и наплате утрошене топлотне енергије.

 

У којој мери постоји заинтересованост корисника, и да ли је нешто урађено по питању медијског информисања о начину преласка на мерење и наплату утрошене топлотне енергије за грејање?

У овом тренутку заинтересованост корисника није велика, вероватно због тога што није извршена системска припрема корисника у смислу информисаности. Корисницима је потребно предочити да се на систем мерења и наплате према утрошку топлотне енергије мора прећи јер је то првенствено уредба владе а онда и не мање значајно, да корисници имају могућност личног управљања потрошњом топлотне енергије.

 

Наредне грејне сезоне топлана би могла да започне процес мерења и наплате утрошене топлотне енергије али не према свим корисницима. Након сагледања  и анализе праћења података из предходних година (две године праћења) утврдиће се који део града би могао по новом систему наплате да има приближно исти рачун, као по м2, или бар увећан за 10% и започне мерење и наплату по утрошку топлотне енергије.

 

Топлани у наредном периоду предстоји покретање иницијативе, према оснивачу; да се започну разговори о преласку наплате према мерењу утрошене топлотне енергије и након дефинисања свих преосталих активности покрене и процес информисања корисника. Поучени искуствима других топлана, знамо да је потребно корисницима дати одговоре на сва нејасна питања, јер ћемо на тај начин избећи проблеме које су имале друге топлане.

 

Један овакав сложен процес топлана неможе сама да спроведе. Постоје фирме које су заинтересоване да узму учешће у овом послу, јер имају искуства а учествовале су и у раду код других топлана. Поред продаје и уградње техничке опреме (калориметри, регулациони вентили, делитељи топлоте,..), расподеле потрошње према корисницима, њихова активност била би усмерена и према информисању корисника. Једини услов који постављају јесте да у стамбеној јединици 60 – 65 % корисника пристане на мерење и наплату по утрошку топлотне енергије. Осим тога са њихове стране нуди се и могућност кредитирања према корисницима што представља олакшавајућу околност преласка наплате по м2 на мерење утрошене топлотне енергије.

Разговор на тему:

Модернизација топлотних подстаница услов за прелазак на мерење утрошка топлотне енергије, вођен је са инж. Десимиром Миљковићем, техничким директор ЈКП “Топлана“ Бор

 

 

   Небојша Љубомировић        

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *