Фото прилог: JKP Toplana Bor

Део радова на ремонту прикључне шахте на топловодној мрежи