Дежурни телефон за пријаву кварова

Пријаве свих врста кварова, радним данима после 21:00 као и за време викенда, корисници даљинског грејања могу остварити позивом на дежурни телефон  066 /87 87 530.