Бор добија нову,“еколошку“, топлану

Nova Ekonomija ( преузето: https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/bor-dobija-novuekolosku-toplanu- ) Градска управа Бора расписала је тендер за изградњу нове топлане која ће кориситити комприновани природни гас као основно гориво и лако ложно уље EVRO EL као резервно гориво. Процењена вредност радова је 1,08 милијарди динара (око 9,2 милиона евра).

Нова топлана, како се наводи у тендерској документацији биће капацитета 74 мегавата и користиће еколошки прихватљив енергент, чији је утицај на околину контролисан и у границама дозвољених вредности.

Циљ изградње нове топлане је „поузданије и економичније“ снабдевање потрошача топлотном енергијом града Бора током грејне сезоне, као и смањење загађености околног ваздуха, воде и земљишта насталог радом постојеће котларнице која као гориво користи угаљ.

Пројектом изградње нове топлане планирана је уградња котлова и све пратеће опреме. Између осталог је предвиђено измештање два котла капацитета по 17 мегавата из постојеће топлане и уградња у нову топлану као и уградња једног новог котла капацитета 40 мегавата у погонски објекат.

Такође, потребна је и демонтажа система за снабдевање котлова гасовитим горивом (компримованим природним гасом – CNG) из постојеће топлане и уградња на ново пројектовану топлану као основним горивом.

У плану је изградња мерно регулационе станице одговарајућег капацитета и приступа за мобилна складишта за компримовани природни гас (трејлери за CNG). Након уградње мерно регулациона станица за CNG се даје у месечни најам кориснику „ЈКП“ Топлана“ Бор.

У документацији се наводи да је као резервно гориво потребно предвидети течно гориво,  лако ложно уље EVRO EL,  и складишни простор за његово лагеровање.

Изабрани извођач имаће задатак да изради пројектну документацију, да изгради објекат нове котларнице површине до 800 квадрата, као и магацин и радионице површине до 400 квадрата. Такође треба изградити портирнице, ограде локације, као и инфраструктуру и саобраћајнице, уз повезивање на градску инфраструктуру…

Топлану је, како се наводи, потребно повезати на постојећи дистрибутивни систем према пројекту који ће извођач добити од инвеститора након потписивања уговора.

Рок за подношење понуда је 20. октобар.

​Компримовани природни гас је сабијени земни гас, односно један од облика у који се земни гас претвара ради лакшег транспорта и чувања, пише на сајту Нафтне индустрије Србије.

Главни састојак је метан, који у поређењу са осталим дериватима, има најмањи коефицијент емисије угљен-диоксида по јединици ослобођене енергије и као такав доприноси побољшању квалитета ваздуха.

Употребљава се као енергент за производне процесе и грејање у индустрији, али и као моторно гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем.

(Преузето: Nova Ekonomija)