Активности ЈКП “Топлана“ Бор

Након завршетка грејне сезоне, радници топлане су своје активности усмерили на извршењу планираних ремонтних радова у чијем саставу се налазе радови у производном делу Топлане, Топлификације, котларнице Бањско поље као и санациони радови на вреловодној и топловодној мрежи.

 

Топлана – производња топлотне енергије

Топлификација  – сектор дистрибуције топлотне енергије

Бањско поље – котларница (производња и дистрибуција топлотне енергије)

 

 

ТОПЛАНА:

У току је завршетак друге фазе пројекта који финансира немачка развојна банка KfW, након чега следи фаза санација котлова, изградња постројења за хемијску припрему воде и уградња електро агрегата.

 

1.РЈ Производња

 

– Чишћење бункера котлова и ПЛП-а на ВК1 и ВК2,

– Чишћење подрума допреме угља и простора испод 100м траке,

– Сређивање угља на лагеру за дневну потрошњу,

– Демонтажа и репарација вентила загрејача ваздуха на ВК2,

– Демонтажа чеоних лимова и три реда росница и греда на ВК1 и ВК2,

– Чишћење зона ВК1 и ВК2,

– Чишћење решетке, гробова, испод ЕКО1 и ЕКО2, зонске регулације идимних канала на ВК1 и ВК2,

– Завршена репарација и монтажа вентила загрејача ваздуха за ВК1 и ВК2,

– Демонтажа вентила сигурностиса оба котла,

– Демонтажа и репарација одзрачних вентила ВК1,

– Преглед и ремонт решетки ВК2 (замењене средње облоге и бртвене летве),

– Чишћење 100м траке и К21,

– Чишћење мокрих одшљакивача ВК1,

– Кречење ходника управне зграде,

– Завршена репарација и монтажа одзрачних и одмуљних вентила ВК1,

– Започет преглед и ремонт решетки ВК1,

– Скупљање угља на дневном лагеру.

 

2.РЈ Машинско одржавање

Допрема угља

– Отварање и преглед редуктора додељивача у подруму и замена уља,

– Преглед и подмазивање колица додељивача,

– Преглед и подмазивање затезне станице 100м траке,

– Преглед и подмазивање погонске групе 100м траке,

– Преглед и подмазивање погонског бубња 100м траке,

– Преглед и подмазивање погонског дела фиксне и покретне траке,

– Преглед и подмазивање погонског и затезног бубња фиксне и покретне траке,

– Преглед и разрада носећих и повратних ваљака фиксне и покретне траке,

– Замена 2 ком. повратних ваљака 100м траке.

Примарни вод у енергетском каналу

– Заварена сва цурења у енергетском каналу примећена у току претходне сезоне (13 позиција).

 

Измештање подстанице за грејање котлане и радионице

– Измештен измењивач и обе сабирнице

 

Рад вариоца са ложачима на ремонту решетки ВК

– Рад вариоца са ложачима по потреби

 

Пумпни агрегати

– Замена лежајева до куплунга на диктир пумпи котловског круга бр.2 (6306),

– Препаковане диктир пумпе за одржавање притиска у примару,

– Препаковане обе пумпе за допуну спремника,

– Паковање диктир пумпе за одржавање притиска бр.2,

– Паковање диктир пумпе за одржавање притиска бр.3.

 

Топлотна станица –Измењивачи топлоте

– Демонтажа лула на оба градска измењивача,

– Израда прикључка за испитивање на притисак левог градског измењивача,

– Чепован леви градски измењивач (14 цеви –28 чепа) и дигнут на 18 bar,

– Чепован десни градски измењивач (13 цеви –26 чепа),

– Испитивање десног кривељског измењивача,

– Скинути сви прикључци и ослобођен десни градски измењивач,

– Постављање испитног прстена на десном кривељском измењивачу,

– Чеповање десног кривељског измењивача (41 цеви –82 чепа) испитан на 20 bar.

 

Напомена

Укупан број цеви које су чеповане на измењивачима:

– Леви градски измењивач …………………………………… 52 цеви –104 чепа

– Десни градски измењивач …………………………………. 72 цеви –144 чепа

– Кривељски измењивач ………………………………………. 43 цеви –86 чепа.

 

3. РЈ Електро одржавање

Енергетика

– Замена лежајева на ЕМ додељивача прашине (2×6208)и вентилатор,

– Замена лежајева на ЕМ дугачке траке Т-5 (2×6308) и вентилатор,

– Замена лежајева на ЕМ траке на К21 Т-1 (2×6208),

– Замена лежајева на ЕМ М15D (2×6204),

– Замена лежајева на ЕМ М15L (2×6204),

– Замена лежајева на ЕМ T11L (2×6208),

– Замена лежајева на ЕМ V-9 (2×6208),

– Искључени трафои Т1 и Т2, очишћени трафо боксови, обрисана колица, узети узорци уља за оба трафоа,

– Скинута стара кабла за напајање ормана на К21 90 mm2око 25 m,

– Скинута кабла на одшљакивању 90 mm2око 10 m,

– Преглед и чишћење АКУ батерија, доливено 10l дестилисане воде.

 

МРТ – Мерно Регулациона Техника

– Ремонтовани мотори на клапнама димних и примарних вентилатора,

– Скинути редуктори на мрежним и котловским пумпама (електромоторне клапне),

– Скинути сви манометри на примарном и секундарном кругу и котловима, исти проверени и враћени,

– Одвезани сви термоелементи PT100 у ТС3.

 

Допуна:

– Завршен преглед и подмазивање примарних и димних вентилатора оба котла,

– Завршен преглед и репарација клапни на градским измењивачима, на котловским пумпамабр. 1, 2 и 3,

– Завршено премештање фреквентних регулатора на командном пулту,

– Завршена демонтажа, чишћење и монтажа мерача протока на потисним гранама вреловодног система исистему за допуну мреже,

– Завршена демонтажа предњег и бочних панела на ВК2и припрема површина за варење истих (извођач ЕМИ Београд),

– Започети грађевински радови на просторији за ХПВ (извођач ЕМИ Београд).

– агрегат за нужно напајање је монтиран и повезан

 

ТОПЛИФИКАЦИЈА / БАЊСКО ПОЉЕ:

 

Након завршетка предремонтних радова, на хладном испитивању главних магистрала вреловодне мреже, радници топлификације су у периоду 9.04.2014 год. – 31.07.2014год. своје активности усмерили на извршење планираних ремонтних радова; санација шахти и пратећи грађевински радови, ремонт прекидних вентила на примарној и секундарној мрежи, ремонт топлотних подстаница, испирање измењивача, преглед и ремонт моторних пумпи и остале опреме као и већи број контрола и евиденција стања опреме.

 

Преглед реализације  планираних ремонтних радова може се поделити на:

 

 1. Ремонт топлотних подстаница – ТП
 2. Ремонт и хемијско испирање измењивача
 3. Ремонт примарних и секундарних шахти као и санација топлификационе мреже

 

 1. Радове који су реализовани у саставу ремонта топлотних подстаница:

 

 • извршен је комплетан преглед мотора и пумпи ради утврђивања броја и врсте радова потребних за ремонт. У току је ремонт евидентираних агрегата који ће се сукцесивно обављати до 15.09.2014 год. када почињу хладне пробе.
 • прегледани су сви РО разводни ормани са електричним инсталацијама и извршена потребна замена пратеће опреме (контактори, заштита, инсталација, осигурачи,…)
 • У току је преглед вентила у топлотним подстаницама и њихова припрема. Планиран је да ови радови буду завршени до 15.09.2014 год.
 • Извршена је комплетна реконструкција топлотне подстанице ТП-5 на Новом селишту (постојећи измењивач замењен је плочастим измењивачем јачег капацитета 3000 kW.
 • Урађен је комплетан ремонт 19 бојлера за топлу потрошну воду у насељу Нови градски центар.
 1. Ремонт и хемијско испирање измењивача
 • ремонтовано је и хемијски испрано 74 плочастих измењивача

Ђ.А.Куна 1, 1. Мај 4, Ђ.А.Куна 18, Н.Пашића 6 (цевни), Шистекова 29, 3 Октобар 37, Ђ.Ђаковића 14, Трг ослобођења 1, П.Радовановића 14, Шистекова 17, Ђ.Вајферта 15, Ђ.Ђаковића 2, Трг ослобођења 4, Ген.Павла Илића 6, Н.Пашића 6, Б.Нушића 2, Кестенова 43, Б.Радичевића 3, Д.Туцовића 5, Др.Мишовића 4, Шистекова 22, Н.Пашића 35, 7 јули 39, Ј.Дучић 22, Ј.Дучић 5, Ј.Дучић 9, 7 јули 30, Н.Пашића 62, М.Пијаде 13, Н.Пашића 32, Н.Пашића 38, Н.Пашића 20, Н.Пашића 26, М.Пијаде 21, М.Пијаде 29, Краља Петра Првог 10, Зелени булевар 18, Ген.Павла Илића 1,Ген.Павла Илића 2, Ген.Павла Илића 6, Ген.Павла Илића 10, 3 октобар 24, 3 октобар 1, 3 октобар 32, 3 октобар 35, 3 октобар 41, 3 октобар 45, 3 октобар 61, Краља Петра Првог 6, М.Пијаде 80, Ђ.А.Куна 6, Ђ.А.Куна 7, Ђ.А.Куна 8, Ђ.А.Кина 10, 3 октобар 18, Ф.Филиповића 5, Д.Туцовића 10,13, 16 , А.Споменице 2,5,7,8,9 , Б.Црни 1,7,17 , 3 октобар 4, П.Радовановића 3, ТП-4 I и II фаза, Т.Дивизије 16 и 22.

 

 1. Ремонт примарних и секундарних шахти као и санација топлификационе мреже

 

 • 38 санација примарне мреже – топлификациона мрежа

Адресе:     Б.М.Срђе 7, З.Булевар (код Технопромета), ТП-2 Слатинско насеље (на улаз у подстаницу), Н.Пашића 11, Пумпа “Кнез Петрол“, хотел “Албо“, М.Усеиновића 47, Т.Буне 28, Бобијева 42, Б.Нушића 12, В.Караџић 9, В.Радомира Путника (Бањско поље), Б.Црни 24, Бобијева 13, Бобијева 56, Радничка 17, Ватрогасни дом, НГЦ (код билборда), Слатинско насеље ТП-1, 1 мај 16, Б маг. (код капије Бора), М.Пијаде 49, Ј.Дучић 9, Трг ослобођења 4, огранак за ЗИЗИ у НГЦ-у, Ђ.А.Куна 10, Д.туцовића 43, К.Абрашевића 24, М.Пијаде 94, Ђ.А.Куна 10, М.Пијаде 25, А.Споменице 6, двориште Пр.цркве, 1 мај 4, Др.Мишовића 6, 3 октобар 51, 3 октобар 26, маг. А – Ц (код Јаме), 7 јули 33.

 

 • 10 санација секундарне мреже – топлификациона мрежа

Адресе:     И.Лоле Рибара 34, Ј.Дучић 12, Ђ.Ђаковића 14, И.Лоле Рибара 36, В.Пелагића 84, Љ.Нешића 14, 3 октобар 38, Церска 4, Бобијева 5.

 

 • 17 санација  шахти– топлификациона мрежа

Адресе:     Орловића Павла, Барска 8, В.Пелагића 53, Ђ.А.Куна 7, Др.Миловановића 13, Омладинске бригаде14, Б.Југовића 24, В.Пелагића 136 (ремонт), Ч.Кецмана 17 (ремонт), огранак за 7.км, 9 бригаде 8 (ремонт), Бобије 44, С.Мокрањца 13, 3 октобар 83, ТП – 6 Кучајна 40, Суп Бор, маг.Б – секција за путеве.

 

 1. Скинути су сви прекидни вентили на примарној и секундарној мрежи који су били предвиђени за слање на репарацију код трећих лица.

 

 1. БАЊСКО ПОЉЕ

 

Радови у  Котларници:

 • Санација котла 2
 • Чишћење грејних површина котла 1,2,3 и 4
 • Прање демонтираних котловских чланака
 • Замена вентила за пражњење мреже
 • Паковање вентила по потреби ремонт
 • Чишћење димних канала
 • Чишћење и прање котларнице
 • Чишћење угљаре и шљакаре
 • Чишћење и сређивање просторија котларнице

 

Радови у топлотним подстаницама В.Р.Путника 2,4,6,8,10,12,14 и 16:

 • Паковање вентила и чишћење подстаница

 

 

у циљу правовременог информисања грађана општине Бор корисницима је доступан телефон диспечерске службе 426-398.

 

Појединачне захтеве (за радовима на кућним инсталацијама, добијања енергетске сагласности, тех.пријем, прикључење/искључење са система, тех.услови за уградњу калориметара и др.) корисници могу предати на шалтеру који се налази у објекту РЈ “Топлификација“ у улици Ђорђе Андрејевића куна бр.12.

 

Да подсетимо да сервисне информације, слике, видео записе, изјаве, актуелности о топлани и стању система даљинског грејања можете пратити и преко сајта www.toplana.rs , twitter налога  http://twitter.com/ToplanaBor  као и facebook стране   http://facebook.com/pages/ЈКП-Топлана-Бор .

 

 

 

С поштовањем

ЈКП Топлана Бор

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *