Loading...
Тендери

ВЕЛИКЕ НАБАВКЕ                                           МАЛЕ НАБАВКЕ

 

 

ДОБРА                                                                                       ДОБРА

 

 

УСЛУГЕ                                                                                     УСЛУГЕ

 

 

РАДОВИ                                                                                    РАДОВИ

 

 

На основу члана 57. став 1. и члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр.124/12) Огласи о јавној набавци објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца .Наручилац је дужан да истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

 

Све набавке су постављене и на сајту Управе за јавне набавке

product-key-for-Windows-8-Professional Windows-8.1-Enterprise-key-original buy-genuine-Windows-8.1-Standard-key Office-Professional-Plus-2013-license-key Windows-8-Professional-serial-key Office-Professional-Plus-2013-64-bit-cd-key key-Windows-Server-2008 windows-7-ultimate-key-serial Office-2010-key-oem Office-Professional-Plus-2013-key-cheap activation-of-windows-server-2012 windows-server-2012-r2-installation changing-the-product-key-in-server-2012 change-product-key-in-windows windows-server-2012