Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Мале набавке – Услуге

СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ, КСБ И ОСТАЛИХ ПУМПИ ЗА ВОДУ ЈНМВ 13/2013

Позив за подношење понуда  11.0 9.2013.- Преузмите документа

 Конкурсна документација 11.09.2013. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију бр.2. 09.10.2013 –Преузмите документа

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију бр.1. 09.10.2013-Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 23.10.2013.Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 20.12.2013- Преузмите документа

 

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ И ВЕКА ТРАЈАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈКП“ТОПЛАНА“БОР СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2012. ЈНМВ 14/2013

Позив за подношење понуда 02.10.2013.- Преузмите документа

Конкурсна документација 02.10.2013.- Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 25.10.2013.Преузмите документа

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПРЕМОТАВАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА ЈНМВ 22/2014

Позив за подношење понуда 16.05.2014. – Преузмите документа

Конкурсна документација 16.05.2014. – Преузмите документа 

Обавештење о обустави поступка 09.06.2014. – Преузмите документа

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПРЕМОТАВАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА ЈНМВ 25/2014

Позив за подношење понуда 19.06.2014 – Преузмите документа

Конкурсна документација 19.06.2014. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 20.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 20.06.2014. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 13.08.2014. – Преузмите документа

 

ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТОПЛАНЕ ЈНМВ 08/2015

Позив за подношење понуде 12.05.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 12.05.2015. – Преузмите документа

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПРЕМОТАВАЊЕ ВН И НН ЕЛЕКТРОМОТОРА ЈНМВ 15/2015

Позив за подношење понуде 26.06.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 26.06.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 2. – 10.08.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 1. – 11.08.2015. – Преузмите документа

 

РЕПАРАЦИЈА АРМАТУРЕ ЈНМВ 17/2015

Позив за подношење понуде 02.07.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 02.07.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 11.08.2015. – Преузмите документа

УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ РАДНИХ КОЛА ВЕНТИЛАТОРА ЈНМВ 20/2015

Позив за подношење понуде 14.08.2015. – Преузмите документа

Конкурсна документација 14.08.2015. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 25.08.2015. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 09.09.2015. – Преузмите документа

 

НАБАВКА САНАЦИЈЕ ОДШЉАКИВАЧА ЈНМВ 09/2016

Позив за подношење понуде 09.06.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 09.06.2016. – Преузмите документа

Измене и допуне конкурсне документације 16.06.2016. – Преузмите документа

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 16.06.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 06.07.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 02.08.2016. – Преузмите документа

 

РЕПАРАЦИЈА АРМАТУРЕ ЈНМВ 13/2016

Позив за подношење понуде 07.07.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 07.07.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 25.07.2016. –  Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 04.08.2016. – Преузмите документа

 

САНАЦИЈА РЕШЕТКЕ КОТЛА ЈНМВ 14/2016

Позив за подношење понуде 08.07.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 08.07.2016. – Преузмите документа

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 08.07.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 28.07.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 11.08.2016. – Преузмите документа

СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ, КСБ И ОСТАЛИХ ПУМПИ ЗА ВОДУ  ЈНМВ 16/2016

Позив за подношење понуде 16.08.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 16.08.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 29.08.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору партија 1. 19.09.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору партија 2. 19.09.2016. – Преузмите документа

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПРЕМОТАВАЊЕ ВН И НН ЕЛЕКТРОМОТОРА ЈНМВ 18/2016

Позив за подношење понуде 26.08.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 26.08.2016. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 08.09.2016. – Преузмите документа

Одлука о обустави поступка 08.09.2016. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. 20.09.2016. – Преузмите документа

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПРЕМОТАВАЊЕ НН ЕЛЕКТРОМОТОРА ЈНМВ 20/2016

Позив за подношење понуде 23.09.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 23.09.2016. – Преузмите документа

Одлука о обустави поступка 04.10.2016. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка 10.10.2016. – Преузмите документа

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПРЕМОТАВАЊЕ НН ЕЛЕКТРОМОТОРА  ЈНМВ 21/2016

Позив за подношење понуде 11.10.2016. – Преузмите документа

Конкурсна документација 11.10.2016. – Преузмите документа

Одлука о обустави поступка 24.10.2016. – Преузмите документа

Обавештење о обустави поступка 01.11.2016. – Преузмите документа

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПРЕМОТАВАЊЕ ВН И НН ЕЛЕКТРОМОТОРА ЈНМВ 14/2017

Позив за подношење понуда 22.09.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација 22.09.2017. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 13.10.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. – 20.10.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. – 23.10.2017. – Преузмите документа

 

РЕПАРАЦИЈА АРМАТУРЕ ЈНМВ 10/2017

Позив за подношење понуде 30.08.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација 30.08.2017. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 08.09.2017. – Преузмите документа

 

СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ, КСБ И ОСТАЛИХ ПУМПИ ЗА ВОДУ ЈНМВ 15/2017

Позив за подношење понуда 18.10.2017. – Преузмите документа

Конкурсна документација 18.10.2017. – Преузмите документа

Одлука о додели уговора 27.10.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 1. – 07.11.2017. – Преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору – партија 2. – 08.11.2017. – Преузмите документа

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ АРМАТУРЕ ЈНМВ 1.2.3./2018

Позив за подношење понуде 09.07.2018. – преузмите документа

Конкурсна документација 09.07.2018. – преузмите документа

Одговор на питања 11.07.2018.  – преузмите документа

Одлука о додели уговора 25.07.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 09.08.2018. – преузмите документа

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПРЕМОТАВАЊЕ ВН И НН ЕЛЕКТРОМОТОРА ЈНМВ 1.2.4/2018

Позив за подношење понуде 02.10.2018. – преузмите документа

Конкурсна документација 02.10.2018. – преузмите документа

Одлука о додели уговора за партију 2. – 11.10.2018. – преузмите документа

Обавештење о обустави поступка за партију 1. – 11.10.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. – 05.11.2018. – преузмите документа

 

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПРЕМОТАВАЊЕ ВН ЕЛЕКТРОМОТОРА ЈНМВ 1.2.4-1/2018

Позив за подношење понуде 16.10.2018. – преузмите документа

Конкурсна документација 16.10.2018. – преузмите документа

Одлука о додели уговора 25.10.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору 06.11.2018. – преузмите документа

 

 

СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ, КСБ И ОСТАЛИХ ПУМПИ ЗА ВОДУ ЈНМВ 1.2.2/2018

Позив за подношење понуде 05.11.2018. – преузмите документа

Конкурсна документација 05.11.2018. – преузмите документа

Одлука о додели уговора 19.11.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. – 06.12.2018. – преузмите документа

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. – 06.12.2018. – преузмите документа

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА ЈНМВОС 1.2.8/2019

Позив за достављање понуда 26.02.2019. – преузмите документа

Конкурсна документација 26.02.2019. – преузмите документа

Одлука о закључењу оквирног споразума 12.03.2019. – преузмите документа

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 24.04.2019. – преузмите документ

 

 

УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ АРМАТУРЕ ЈНМВОС 1.2.3/2019

Позив за подношење понуде 19.03.2019. – преузмите документ

Конкурсна документација 19.03.2019. – преузмите документ

Одлука о закључењу оквирног споразума 01.04.2019. – преузмите документ

); ?> product-key-for-Windows-8-Professional Windows-8.1-Enterprise-key-original buy-genuine-Windows-8.1-Standard-key Office-Professional-Plus-2013-license-key Windows-8-Professional-serial-key Office-Professional-Plus-2013-64-bit-cd-key key-Windows-Server-2008 windows-7-ultimate-key-serial Office-2010-key-oem Office-Professional-Plus-2013-key-cheap activation-of-windows-server-2012 windows-server-2012-r2-installation changing-the-product-key-in-server-2012 change-product-key-in-windows windows-server-2012